juni 20, 2019

Valg av rett gjødseltype for tilleggsgjødsling i korn

En stabil godværsperiode lar vente på seg. Dette i tillegg til tidligere nedbørsepisoder som har gitt nedvasking og utvasking av nitrogen. På skarpe, lette jordarter har det også vært en del utvasking av svovel, kalium og magnesium.
Tilleggsgjødsling i korn
Tilleggsgjødsling i korn

Kaliumfattige jordarter

Der potensialet for gode kornavlinger er tilstede kan det på skarpe og kaliumfattige jordarter være riktig å tilføre YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6. I tillegg til nitrogen inneholder gjødseltypen en relativt stor mengde svovel og noe kalium, samt litt vannløselig magnesium. Altså en balansert mengde av de viktigste næringsstoffene som er lett utvaskbare. Brukes i mengder for å dekke opp potensielt nitrogenbehov i følge utvaskingskalkulatoren, justert for eventuelt andre relevante vurderinger av åkerens tilstand. Nitrogentapet bør sjekkes med NIBIO sin utvaskingskalkulator.

Tyngre jordarter

På de tyngre jordartene med en bedre kaliumstatus kan YaraBela OPTI-NS gi en balansert forsyning av nitrogen og svovel. Svovel er et viktig næringsstoff for å sikre optimal utnytting av tilgjengelig nitrogen og en god nitrogenomsetning i planta som sikrer god proteinkvalitet.

Observert gulning

På dårlig drenerte tyngre jordarter der en observerer gulning anbefaler vi YaraLiva KALKSALPETER. Dette er en nitratbasert gjødseltype med rask effekt som virker stimulerende på ny rotvekst ved at den også inneholder kalsium.