juni 03, 2020

Tilpass delgjødslingen

På Østlandet meldes det om regn de nærmeste dagene. Mange vårkornåkre er fine, nærmer seg strekning og et økende næringsopptak. Det kan derfor være riktig i mange tilfeller å gjødsle før dette regnværet slik at næringa er tilgjengelig når plantene trenger det.
Vårkorn
Vårkorn

Som vi og andre har understreket tidligere i år, og sett i N-prognosene, så er N-gjødslingsbehovet større enn vanlig på grunn av lavt nitrogenbidrag fra jorda.

Og gjødslingsbehovet er betydelig større enn i 2019, da jordleveransen av N var meget høy. Kommer regnet nå så videreføres det gode avlingspotensialet og dette er det viktig å ta vare på.

Vi anbefaler å bruke YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) til delgjødsling. Mengden må vi bestemme ut fra tidligere gjødsling, avlingsforventning og vurderinger omkring nevnte N-bidrag fra jorda. De som har YaraIrix/ N-Tester BT kan også få god hjelp ved å sjekke status med den, dersom åkeren er i de riktige intervallene for måling. Husk også den nye satellittbilde-tjenesten atfarm for å kunne variere og tilpasse gjødslingen innen skiftet.

Det er ellers interessant å se tilbake på sesonger med lignende forhold, som 2014 og 2015, da N-bidraget fra jorda var lavt. Den gangen ble det store avlinger med lavt proteininnhold. Vi vet fortsatt ikke hvilke avlingsnivåer vi ender på i år, men i både vår- og høsthvete til mat skal vi være klar over at det kan bli behov for høyere N-gjødsling enn vanlig ved aksskyting for å øke sjansen for tilstrekkelig proteininnhold. Høsthveten nærmer seg aksskyting, og det er viktig å minne om at sorten KWS Ozon ofte ligger lavt i proteininnhold. I fjorårets forsøk, med avlinger på i overkant av 1000 kg/daa, fikk man proteininnhold over grensa på 11,5% ved en siste delgjødsling på 6 kg N/daa og en total N-gjødsling på 23-25 kg N/daa, men da må vi huske at N-bidraget fra jorda var stort. Fortsett også å vurdere gjødslingsbehov i høstkorn til fôr, dersom det er behov så påvirkes avling også ved sein delgjødsling.

Det blir spennende å følge fortsettelsen på vekstsesongen. Det er fortsatt tidlig, men så langt ligger mye til rette for et godt kornår, særlig for vårkornet.