mai 29, 2020

Temperatur og tilgjengelighet av næringsstoff til eng

Denne våren og forsommeren har vært prega av relativt kjølig vær og lav jordtemperatur i sør, og kjølig og vått vær både i Vest, Midt- og Nord- Norge. Lave temperaturer reduserer tilgjengeligheten på næringsstoffer, spesielt fosfor, magnesium og svovel. Det er rapportert en god del synlige svovelmangler i eng.
Grovfôr
Grovfôr

Når de klimatiske forholda er marginale er det desto viktigere at næringsforsyningen er balansert for å oppnå optimale avlinger av høy kvalitet.

Karbon-/svovelforhold i jord og husdyrgjødsel

Om det blir brukt mye husdyrgjødsel, særlig med mye strø i form av flis eller halm, reduseres svoveltilgjengeligheten. Høyt innhold av karbon hever C/S- forholdet, og om dette kommer over 200/1 vil jordmikrobene «stjele» av tilgjengelig svovel. N/S forholdet blir høyere i grovfôr som vokser under slike forhold. I tillegg vil lav jordtemperatur redusere mineraliseringen fra jordas moldinnhold, og dermed gi et lavere svovelbidrag enn ved gunstigere temperaturer.

Vi ser nå at en del analyselaboratorier tar ut N/S -analyser av grovfôret. Dette er positivt og nyttig for å kunne korrigere S-gjødslinga til enga.

Grenseverdier for N/S-forholdet til planter og dyr

For ettfrøblada planter, dvs.. grasartene er et N/S forhold på 15/1- 17/1 for høyt. Dette gir reduserte avlinger, dårligere proteinomsetning og redusert innhold av protein. Spesielt reduseres innholdet av aminosyrene methionin og cystein.  I fôret til husdyra bør N/S-forholdet helst være enda lavere, ned mot 12/1. Da er vi på et nivå som er ypperlig for plantene og akseptabelt for husdyra. Det er altså husdyra som har det største kravet til balansert S-gjødsling.

Korrigering av S-gjødsling etter forholdene

Det en må gjøre er å balansere svovelgjødslinga etter behovet. Alle YaraMila gjødseltypene inneholder svovel og mest er det i YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6. YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) er også vanlig å benytte som suppleringsgjødsel til husdyrgjødsel i eng. Om det er mye strø med et høyt karboninnhold, og store mengder husdyrgjødsel per daa som tilføres,  kan det være aktuelt å bruke YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S), særlig der suppleringsbehovet for nitrogen blir redusert som følge av god nitrogenforsyning gjennom husdyrgjødsla.