juni 26, 2019

Ta vare på avlingspotensialet i enga etter slått

Med fjorårets tørkesommer friskt i minne, er det gledelig å se at det rapporteres om gode avlinger i årets førsteslått. Etter slåtten er det viktig å få gjødsla tidlig ut, for å utnytte avlingspotensialet i 2. slåtten. En høytytende graseng bør gjødsles sterkere enn der avlingen er lavere på grunn av dårlig overvintring, dårlig drenering eller andre avlingsbegrensende faktorer.
Grass
Grass

Vurder avlingspotensialet i enga


Når man skal bestemme gjødslingsnivå til neste slått, er det viktig å vurdere engas avlingspotensial. Er planen å høste to slåtter, og man har et avlingsnivå på 600 kg TS per dekar er det nok med 8 kg N, men hvis man anslår årets avling til å bli på 1000 kg TS bør man legge seg på 12 kg N per dekar til 2. slåtten. I år vil nok mange komme opp i høyere avlingsnivå og da er det viktig å justere gjødslingen deretter. Tabell 1 og 2 viser N-anbefalinger ved ulike avlingsnivå og slåtteregimer.

Antall slåtter Avlingsnivå, TS/daa Total N, kg/daa Justeringsfaktor, +/- 100kg Fordelling/sått, kg N/slått
2 600 18 2,0 10 + 8
2 800 22 2,0 12 + 10
2 1000 26 2,0 14 + 12

Tabell 1. Nitrogengjødsling til eng med to slåtter og lite kløver (<10 %).

Antall slåtter Avlingsnivå, TS/daa Total N, kg/daa Justeringsfaktor, +/- 100kg Fordelling/sått, kg N/slått
3 600 22 2,0 10 + 8
3 800 26 2,0 12 + 10
3 1000 30 2,0 14 + 12
4 1200 34    

Tabell 2. Nitrogengjødsling til eng med tre og fire slåtter og lite kløver (< 10%).

Vær tidlig ut med gjødsla etter slått

Eng

Etter slått er det viktig å tilføre mineralgjødsel og husdyrgjødsel så raskt som mulig. Dette er spesielt viktig på næringsfattig jord, men er også viktig der man har hentet ut en stor avling, og mye av gjødsla som er tilført fra våren er hentet ut i avlingen. I fra avlingskampen på gras i Finland, vet vi at vinneren hadde fokus på å gjødsle dagen etter slått, og dette ga spesielt store utslag på gjenveksten i 3. slåtten.


Yara sine gjødseltyper, både YaraMila FULLGJØDSEL, YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) og YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S), er ammoniumnitratbaserte. Det betyr minimal ammoniakkavdunsting etter spredning, selv under tørre forhold. En risikerer derfor lite ved å spre gjødsla så tidlig som mulig selv uten utsikter for regn etter spredning. Når det gjelder blautgjødsel eller gylle, som hovedsakelig er ammoniumbasert, så tas nitrogenet best vare på ved utsikter til regn eller ved god innblanding av vann.