juli 22, 2019

Ta vare på avlingspotensialet i din potetåker

Etter å ha vært med på noen potetvandringer på Sør-Østlandet ser det foreløpig lovende ut for årets avlinger. Et middels godt ansett og nitratanalyser som kanskje i flere av åkrene er lavere enn ønskelig i sorter som skal produsere lenger utover høsten.
Potetåker
Potetåker

Siste delgjødsling bør utføres med YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro på kaliumfattige, skarpe jordarter eller med YaraLiva NITRABOR der kaliumgjødslingen er tilfredsstillende. Enkelte steder har en hatt betydelige nedbørsmengder som kan ha vasket ned kationer som kalium, kalsium og magnesium og nitratnitrogen utenfor rekkevidde for grundtvoksende rotsystem.

YaraVita MAGTRAC tilfører det viktige magnesiumet  -  en forutsetning for å holde produksjonsapparatet intakt igjennom en intensiv knolltilvekst og for å hente ut avlingspotensialet i potetåkrene. YaraVita SOLATREL er også et godt balansert bladgjødslingsmiddel som tilfører de viktigste næringsstoffene som ofte begrenser avlingen.

Ved feltinspeksjonen nå midt i juli viste allerede enkelte sorter som Lady Claire og Innovator begynnende magnesiummangel på de eldste bladene i tidlig satte åkre. Det er nå viktig å følge opp med YaraVita MAGTRAC før riset fallerer. YaraVita SOLATREL som inneholder fosfor, kalium og magnesium som alle er sentrale næringstoffer som virker på knolltilveksten er viktig å ha god forsyning på fram til begynnende modning av åkrene. I tillegg inneholder Solatrel mangan, sink og kalsium som også er sentrale i disse funksjonene.

YaraVita kan enkelt blandes med de fleste tørråtemidlene og bør tas med i blandingen for sikre at en tar ut avlingspotensialet som i år synes å være tilstede i flere åkre på Østlandet. Men kontroller alltid ved Yara-appen Yara TankmixIT at den anbefaler blanding med tørråtemidlet du nytter.