september 07, 2020

Suksess med vårrybs på Hedemarken

Av våroljevekster dyrkes det klart mest raps i Norge i 2020. Men for mange så blir vårraps for sein, og da er vårrybs fortsatt et spennende alternativ. Vi besøkte Pål Helge Dobloug på Ridabu midt i innhøstinga av Synthia vårrybs den 3. september, og tok en prat med treskerpiloten, Erik Østberg.
Vårrybs
Vårrybs

God forgrøde

- Av et totalt areal på cirka 2500 dekar prøver vi å ha 2-300 dekar med vårrybs i vekstskiftet hver sesong, forteller Erik. - Vi har prøvd vårraps, men den blir for sein for oss. Det er lite moro å høste grønn raps i oktober. Nå har det kommet nye sorter av vårrybs på markedet og i år har vi Synthia på cirka 200 dekar. Avlingsmessig ligger vi vel på 220-250 kg/daa som snittavling over år.

- Hva er fordelen med oljevekster i omløpet, spør vi. - Når vi dyrker vårhvete etter vårrybs ser vi en avlingsøkning på 50-100 kg/daa sammenlignet med vårhvete etter vårhvete, svarer Erik Østberg, og han antar at dette skyldes en kombinasjon av forbedret jordstruktur og sykdomssanering.

Bra avling i år

Hva så med årets avling? - Det blir bare anslag så langt, sier Erik, men ut fra det som er levert til nå, direkte fra jordet til FKA på Stange, blir jeg ikke overrasket om vi ligger rundt 300 kg/daa. Lasset vi leverte i går hadde fuktighet på 10%.

- 2020 tegner til å bli et veldig bra år for oss på alle vekster, forteller Erik videre, og tidlig såing er viktig, i år sådde vi denne åkeren 20. april. Det ble gitt 4-5 tonn svinegjødsel per daa før vårpløying. Deretter sådde vi cirka 600 g rybsfrø per daa og 35 kg YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6 per daa med kombisåmaskin. Det er alt vi har gjort. Ikke er åkeren ugrassprøyta, ikke gjødsla mer, og heller ikke sprøyta mot glansbiller eller sopp. Åkeren hadde kommet langt i utviklingen før glansbillene kom, og det var en lang tørr periode under blomstringa. Vi tok sjansen på ikke å sprøyte, og det har gått bra.

- Hva er de største utfordringene med å dyrke vårryps?- En må regne med sprøyting mot glansbiller og storknolla råtesopp, svarer Erik, og for oss som har kupert terreng kan legde i søkka være noe herk. Ikke har vi sidekniv på skjærebordet heller, og det hadde nok vært en fordel for å lette treskinga og redusere drysstap.

Fortsetter med vårrybs

Vi spør avslutningsvis om de kommer til å fortsette med vårrybs i vekstskiftet. - Ja, det tror jeg sikkert, sier Erik Østberg. - Med nye, mer stråstive og avlingssikre sorter er dette enklere enn erter dyrkingsmessig. Vi har noe erter også, men å treske rå og grønnaktig erterlegde er noe ordentlig prakk. Med sidekniv på skjærebordet og delt gjødsling for å unngå legde i søkka tror jeg kanskje at innhøstinga blir enklere også, avslutter Erik Østberg.