mai 29, 2020

Slåtten er i gang, prøv atfarm

Slåtten er i gang noen steder i landet, og mange driver med forberedelser for å komme i gang. Etter slåtten skal det gjødsles igjen, helst så fort som mulig for å utnytte vekstdøgna. Atfarm gir deg nye muligheter.
Atfarm
Atfarm

Vi vil anbefale å bruke atfarm  at.farm/no når du skal gjødsle til neste slått. Dette gir deg muligheten til å variere nitrogengjødslinga etter de ulike behovene innenfor skiftet. Og du får nyttig informasjon i atfarm som legger til rette for tilpasset gjødsling, også om du har eldre spredeutstyr.

atfarm - tildelingsfil.JPG

Det er mye å hente økonomisk på å variere N-gjødslinga på bakgrunn av variasjoner i jordas naturlige produksjonsevne. For å utnytte potensialet i variert N-tildeling er det viktig at andre faktorer også er på plass. Tenker da på gjennomført god agronomi inkludert riktig tilgang på andre næringsstoffer.

Hovedhensikten med satellittbildene i atfarm er at de danner grunnlag for variert gjødsling, men de er også nyttige for å følge utviklingen i vekstene og identifisere problemområder i åkrene.