juli 09, 2020

Presisjonsgjødsling - bedre avlinger, lavere gjødselforbruk og bedre miljø

Tine og Yara Norge jobber sammen for å hjelpe bøndene til større avlinger og bedre grovfôr økonomi. Dette er viktig for at bøndene skal produsere mer sommermelk. Det er også viktig for å få til en økende andel grovfôr i fôrrasjonen, noe som er en spesielt stor utfordring for vestlandsbonden. Redusert kraftfôrbruk er viktig for å styrke konkurransekraften til vestlandsbonden, og da må vi jobbe for en redusert grovfôrkostnad.
TINE og Yara
TINE og Yara

Håvard Bjørgen Yara Norge, Jonas Habberstad Ryen A-K Maskiner og Jo Helge Sunde TINE.

Et viktig bidrag i dette er en mer presis tildeling av mineralgjødsel. Dette bidrar til minimalt med overlapp av gjødsel i "kiler" og mot vendeteiger, og det bidrar til at hele arealet blir gjødsla uten glipper. Det gir også bonden mulighet til å gjødsle tidligere på våren, Automatikken i kjøring og den enorme kapasiteten gjør at bonden kan gjødsle mye tidligere, både om våren og etter slått, dermed blir avlingene bedre.

Anders Felde prøver den nye sprederen og bruker satellitt tjenesten Atfarm for å variere tildelingen av nitrogenet på skifte i forhold til planteveksten registrert før slått.

TINE og Yara er veldig tilfredse med at lokal A-K forhandler, Hole maskin og produktsjef på Amazone Jonas Hadderstad Ryen i Ak-maskiner bidro til at bøndene slo til på handelen og at de stilte opp med grundig innføring i bruk av maskina og teknikken. Spredeteknikken er på ingen måte ny. Den er godt utbredt i korn og radkulturer, og vi håper at dette også blir mer vanlig for å forbedre grovfôrdyrkinga i dal og fjellbygder.

Produktsjef på Amazone i A-K maskiner Jonas Habberstad Ryen instruerer i bruk av sprederen.

Med slikt utstyr er det også mulig å benytte seg av satellittjenesten atfarm fra Yara. Ved å tegne inn dine skifter, kan du se variasjonen i biomasse like før slått, og variere gjødseltildelingen basert på dette.