august 19, 2019

Potetkampen – en statusrapport

Juryen er godt i gjenge med å inspisere åkrene som er med i Potetkampen 2019. Sist uke var vi hos Tom Brauter og veileder Camilla Bye i Kirkenær, og hos Stig Rune Stai med veileder Vidar Westum på Kvikne. Hovedinntrykket er at dette er potetbønder som virkelig står på for å optimalisere alle agronomiske tiltak for å sikre seg et godt sluttresultat.
Potetkampen 2019
Potetkampen 2019

Plantevern og vanning

Her har det vært tett oppfølging fra gårdbruker sammen med veileder for optimalisering av tiltakene gjennom sesongen. Hovedfokus har vært tørråtesprøyting i tide, og en integrert strategi for insektsprøyting når det gjelder plantevern. Gode nedbørsregnskaper på Kvikne har vært basis for presis og nødvendig vanning der. Potetkamp-skiftet på Kirkenær ligger på djup tørkesterk jord uten vanningsbehov denne sesongen.

Megalabanalyser og LAQUAtwin nitratanalyser korrigerer kursen mot modning og vekstavslutning

Sammen med veileder sendte potetkampdeltakerne inn Megalabanalyser og tok ut ukentlige LAQUAtwin nitratanalyser for å sikre en høveleg nitratstatus fram mot begynnende modning i de to sortene Beate (Kirkenær) og Mandel (Kvikne). Graveprøvene indikerte gode avlinger og en lå høveleg til begge steder med hensyn til nitratstatus i forhold til gjenværende veksttid før en ønsket avmodning. Megalabanalysene har også gitt en god støtte til beslutning om magnesiumgjødsling, som sikres med innblanding av YaraVita MAGTRAC i den neste tørråtesprøytinga på Kvikne. Dette var allerede gjennomført på Kirkenær.

Potetkampen

Juryen vil få en utfordring

Vi vil komme tilbake til de endelige resultatene i Potetkampen senere i høst. Men det blir ikke enkelt for juryen å kåre vinneren. Optimal agronomisk tilpasning til den enkelte sesong og den enkelte åker er nøkkelen. I dette arbeidet ser vi allerede at nært samarbeid mellom bonde og rådgiver er avgjørende.
Bruken av ulike verktøy, som Megalabanalyser, i tillegg til de obligatoriske jordanalysene er viktig. Dette for å skreddersy tilgangen på makro- og mikronæringsstoffer gjennom riktige valg av granulerte gjødseltyper og bladgjødslingstyper. Og ikke minst er nitratanalyser nyttige utover i sesongen for de siste korrigeringer av delgjødsling og evt. tilleggsgjødsling. Dette kan bli enda viktigere framover, da en fra neste sesong ikke har anledning til å avslutte sesongen med Reglone-nedsviing.

Følg med i Gjødselaktuelt og Norsk Landbruk for endelige resultater i Potetkampen senere i høst.