mai 23, 2019

Potetkampen 2019

Bakgrunnen for at Potetkampen 2019 kom i gang er at Norsk Landbruksrådgiving ønsket fokus rundt potetproduksjon i Norge, og ønsker å knytte Potetkampen opp mot den globale kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter».
Potet
Potet

Det første jurymøtet er nå holdt og kriteriene er formulert for de 6 potetkjemperne sammen med deres lokale rådgiver. Forberedelser er allerede langt kommet med valg av settepotet, eventuell lysgroing og setting nå i disse dager.

Det er en god spredning av deltagerne i Potetkampen, fra nord til syd og øst til vest, og juryens medlemmer vil avlegge deltagerne gårdsbesøk for å følge de ulike dyrkningsmessige tiltak i vekstsesongen. Stor variasjon i sorter og bruksområder for potetene som dyrkes, gjør det spesielt interessant å følge med framover. Ikke minst til sist i vurderingen av avlingsverdien i høst, blir det interessant å se dette opp mot bruken av innsatsfaktorer som nyttes både av plantevern og gjødsling, basert på de beste verktøy vi har tilgjengelig med bredspektra bladanalyser fra Megalab, Nitratmålinger m.m.

Norsk Landbruk er en viktig støttespiller som vil følge opp med gårdsreportasjer og omtale av potetkampen utover i sesongen. De øvrige støttespillerne bidrar gjennom juryen med leder, Borghild Glorvigen, NLR, samt Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, Trygve Kirkerød, potetviter med mangeårig erfaring fra bransjen og Bjørn Tor Svoldal fra Yara Norge. Følg med, det blir mange tips om gode agronomiske tiltak å få med seg fra erfaringene i potetkampen 2019.