mai 07, 2019

Pangstart på graset i Selbu

Sol og sterk varme i påska gjorde at graset kom i gang veldig tidlig. -Jeg tok nok fri for lenge i påska, sier bonde Håvar Flønes, som er i full sving med å få ut både husdyrgjødsel og mineralgjødsel for å utnytte vekstsesongen maksimalt. Det er fortsatt mange rundballer på lager fra i fjor, så han var ikke særlig påvirket av fjorårets tørke.
Håvar Flønes
Håvar Flønes

-Utfordringen i fjor var at graset dro i gang med strekning tidlig grunnet høy temperatur, jeg fikk dermed en redusert 1. slått. Slik ser det ut nå også, sier den unge bonden. Men værmeldinga ved inngangen til mai viser en stor og langvarig dropp i temperaturen og en god del nedbør. Med rikelig tilgang på nitrogen skulle det dermed ligge meget godt til rette for god busking og ei tett eng i år.

Vi husker Håvar fra avlingskampen i 2014 da han gikk av med seieren med 987 fôrenheter melk (FEm) pr dekar på sine tre slåtter.

-Avlingskampen ga meg god motivasjon for å bli en bedre grovfôrdyrker, sier Selbubonden. Jeg er mye mer på hugget nå for å gjøre ting til riktig tid og ser at det er viktig for avlingsmengde og kvalitet.

Gjødslingsplanen er gjennomgående basert på 3 + 2 tonn husdyrgjødsel pr dekar og evt. noe til 3. slåtten. I tillegg 35 kg pr dekar YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) til 1. slått, 25 kg YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) til andreslått og 15-20 kg YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) til 3. slått. Dette gir ca. 30 kg nitrogen pr dekar gjennom sesongen. Han er en av de få i området som satser på tre slåtter. Med optimalt (tidlig) høstetidspunkt blir det for mye gras til overvintring om en ikke tar tre slåtter, men samtidig kan tre slåtter av og til gi noe dårlig overvintring. Dette kompenseres med isåing og fornying. Hans avlingsmål er på over 800 kg TS pr dekar, og gjødsler deretter, men savner litt diskusjon og kunnskap på hva som er mulig og økonomisk fornuftig avling.

gras

Flønes investerte i slangespreder i fjor og kjører med tankvogn bare på arealene der det er påkrevd på de 650 dekar han dyrker gras på. -Det blir veldig mange skifter å dyrke på og for å nå flest mulig har han anlagt en permanent rørgate på 300 m gjennom skogen, i tillegg til mange hundre meter med fleksible slanger. Med både slangespreder og tankvogn prøver jeg å ha på husdyrgjødsel på alle skiftene, men ikke på gjenlegget som anlegges på høsten. Der bruker jeg kun mineralgjødsel for å begrense kjøringa på gjenlegget. Normalgjødslinga er da på 70 +50 +30 kg YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11, noe som gir 30 kg N pr dekar, forklarer Flønes.

Flønes er med i et maskinsamarbeid med tre andre bønder. De deler på både slangespreder og tankvogn. Samarbeidet ser ut til å gå bra og alle fire har nylig vært gjennom et generasjonsskifte og bygd seg nye fjøs – optimisme!

Årets nyinvestering i maskinlaget er butterfly til grashøstinga, da blir det kapasitet på grashøstinga med 8,5 m arbeidsbredde og bruk av GPS. Det blir spennende å se til førsteslåtten om en måneds tid.