april 17, 2020

Økt presisjon med ny satellittbildetjeneste

Yara og Dataväxt utvider samarbeidet om teknologi for nitrogengjødsling – nå med den nye satellittbildetjenesten Atfarm fra Yara. Med atfarm får norske og svenske gårdbrukere et brukervennlig verktøy for behovstilpasset nitrogengjødsling basert på liknende beregninger som finnes i Yara N-Sensor.
Atfarm
Atfarm

Behovet for nitrogen (N) kan variere mye innenfor et skifte. For tusenvis av gårdbrukere har dette blitt synliggjort takket være lett tilgjengelig satellittbildeteknologi gjennom CropSAT. Å faktisk regulere gjødslingen etter satellittbilder har imidlertid vært en stor utfordring da brukeren selv har vært nødt å bestemme riktige N-mengder på ulike deler av skiftet. Med atfarm blir tildelingen av nitrogen enkel da tjenesten automatisk oppretter tildelningskart og styrefiler med hjelp av de godt utprøvde algoritmene fra Yara N-Sensor®.

Som gårdbruker kan man konsentrere seg om å bestemme åkerens optimale gjennomsnittsbehov for nitrogen, mens atfarm hjelper til med de detaljerte beslutningene. Med atfarm tilpasses nitrogengjødslingen etter plantenes behov. Mer lønnsom gjødsling, forbedret N-effektivitet og dermed redusert miljøbelastning er noen av de mange fordelene.   

Lanseringen av Atfarm er ytterligere et fremskritt i Yara og Dataväxt sitt samarbeid rundt presisjonsgjødslingsteknologi. Atfarm plasseres mellom de eksisterende løsningene CropSAT og den traktormonterte Yara N-Sensor. Atfarm passer de gårdbrukere som vil bruke avanserte beregninger for gjødselbehov, men som ikke er klare for å ta skrittet fullt ut til den mer presise teknologien som man får med en Yara N-Sensor. Som et introduksjonstilbud kan alle som registrerer seg på at.farm/no opprette biomassekart for sine skifter og tildelingsfiler for et av skiftene kostnadsfritt. Prisen for full tilgang til tjenesten er 195 euro per år.

Fakta

 Om Dataväxt

Dataväxt AB er et teknikk- og kunnskapsbasert selskap med røttene i landbruket. Selskapet som ble startet i 1996, begynte med å utvikle en programvare for dokumentasjon i plantedyrking. I dag markedsføres en rekke ulike produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging innen den grønne næringen.

Om Yara

Yara er et selskap med virksomhet i mer enn 60 land og 16000 ansatte verden over. I Sverige og Norge arbeider Yara med plantenæring og kunnskap for riktig gjødsling. I tillegg til engasjementet innen landbruket, arbeider Yara også med innovasjon, løsninger og produkter til industri og for redusert miljøbelastning.

Relevante artikler