oktober 01, 2013

Nye YaraVita-produkter

ved: Yara Norge

Yara lanserer fire nye YaraVita-produkter bladgjødslingssortimentet for 2013/2014.

YaraVita® THIOTRAC 

YaraVita® Thiotrac er et nytt bladgjødslingsmiddel som blir lansert i Norge neste vekstsesong. Den inneholder 200 gram nitrogen og 300 gram svovel per liter. Bladgjødsling med YaraVita Thiotrac gir mulighet for å tildele nitrogen og svovel raskt og presist, i situasjoner hvor åkeren trenger ekstra tilførsel av disse næringsstoffene. 

YaraVita® FERRITRAC 

Ferdig formulert bladgjødsel til bruk mot jernmangel i voksende jord- og hagebruksvekster. Mest brukt i frukt og bær. YaraVita® Ferritrac har vært brukt i Sonata jordbær med godt resultat. 

YaraVita® BRASSITREL PRO 

En balansert formulering av viktige makro- og mikronæringsstoffer for oljevekster og andre korsblomstra vekster og er satt sammen for å balansere gjødslingen av de næringsstoffene som tas vekk med avlingen. 

YaraVita® COPTRAC 

Kobbergjødsel til bladgjødsling og forrådsgjødsling (jordgjødsling) som erstatning for GranuCop™ som har gått ut. Kan brukes både til bladgjødsling i stående åker og som forrådsgjødsling (jordgjødsling) i jord med lave kobberverdier. 

Les mer om de fire nye YaraVita bladgjødslingsproduktene