mai 20, 2020

Markdager tilbake i godt gjenge

«Godt å komme på markdag igjen» var omkvedet, sjøl med kald nordavind over åkrene på Tomb videregående. En gruppe på cirka 30 gårdbrukere, med sikker Covid- avstand, fikk høre om og diskutere aktuelle dyrkingstiltak i korn.
Markdager
Markdager

Markdagen ble arrangert av Norgesfôr Råde mølle, og med faglig oppdatering fra rådgiver Bjørn Inge Rostad i NLR Øst og representanter fra flere plantevernfirmaene.

Yara kommenterte ulike strategier for delgjødsling og nødvendige tiltak for å sikre et godt resultat. Høsthveteåkrene varierer både i potensial og utviklingsstadium, men de fleste i dette området har nå gjennomført delgjødslinga ved begynnende stråstrekning. Utviklingen videre kan følges fra uke til uke i N-prognosene som er et samarbeid mellom NLR, NIBIO og Yara Norge.

Det ble poengtert at det i tillegg til nitrogen er viktig å ha med svovel nå når jordtemperaturen har vært og er svært så lav, dette sikres ved å bruke YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) ved delgjødsling. Det kan være krevende å sikre tilstrekkelig proteininnhold i sorten KWS Ozon , forsøk viser at denne behøver noe mer nitrogen enn normalt i høsthvete ved siste delgjødsling for å øke sjansen for matkvalitet.

Vårkornet har stått lenge i stampe i nordavinden, til dels også med noe frostskader. Men de fleste åkrene har buska seg fint og har bra potensial. Tilstrekkelig fosforgjødsling er ekstra viktig under slike forhold. Fosfor har en begrenset tilgjengelighet ved lave jordtemperaturer, og mange steder har jordtemperaturen antagelig vært under 10 grader mesteparten av sesongen så langt.

Særlig bygg gir i slike år god respons på startgjødsling med OPTI-START 12-23-0 plassert ved såkornet, i tillegg til radgjødslinga med Fullgjødsel. I tillegg har en fortsatt muligheten å hjelpe vårkornet ut av startblokkene. YaraVita SOLATREL gir en bra dose fosfor i tillegg til viktige mikronæringsstoff. En må alltid være nøye  med å sjekke Yara TankmixIT eller andre blandetabeller om en ønsker å bladgjødsle sammen med andre preparater, f.eks ved ugrassprøyting. Særlig YaraVita Solatrel er i en del tilfeller nødvendig å kjøre i en egen behandling. YaraVita GRAMITREL er bladgjødslingspreparatet som er spesielt tilpasset til korn ved at det inneholder de næringsstoffene som vanligvis er de begrensede.

La oss håpe vi klarer å ta vare på avlingspotensialet, mange åkre på Østlandet har fått en god start denne sesongen.