juni 06, 2019

Markdag med tema grovfôr på Kvithamar

Det var stor oppslutning på markdagen sist tirsdag blant rådgivere og forskere. Programmet var satt sammen av Ragnhild Borchsenius, grovfôrkoordinator NLR og Astrid Johansen, teamleder Grovfôr NLR Trøndelag.
Markdag Kvithamar
Markdag Kvithamar

Deler av deltakerne under grovfôrdagen på Kvithamar. Her ledet gjennom forsøksfeltene av Anne Kjersti Bakken.

Praktisk øving med botanisering og feltvandring, N-gjødslingsstrategier, N-kalkulator og verdiprøvinger ble gjennomgått. Til sist på markdagen en gjennomgang av spadeprøve der jordkvalitet og infiltrasjonsmåling ble demonstrert.

I fjorårets sesong med utprega tørkestress i enga, ble det observert interessante utslag for stigende mengder nitrogen til øverste nivå i et gjødslingsfelt Yara er med og finansierer. Dette er en del av prosjektet «Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon» finansiert via Matfondavtalen. Denne sesongen ser vi på ettereffekter av gjødslingsnivå i det samme feltet og prøver også N-stigen på ruter som ble gjødsla likt i fjor. Et noe overraskende resultat sist tørkesommer, 2018, synes noe Anne Kjersti Bakken som presenterte forsøksfeltet på Kvithamar denne sesongen.

BT 2.png

En kunne tenke seg at det var tilgjengelig vann som absolutt var den begrensende vekstfaktoren og ikke nitrogen i sesongen 2018.  Men tydelige og signifikante utslag for stigende N-gjødsling ble observert.

Verdt å merke seg i denne forsøksserien, ble det i tillegg til stigende N-gjødselnivå gjødslet med stigende mengder av de øvrige næringsstoffene, P, K, Mg, S og B. Særlig kalium, et næringsstoff som spiller en sentral rolle i vasshusholdningen. Selv på en relativt kaliumrik jord kan dette ha hatt en viss betydning tørkesommeren 2018 i tillegg til N-nivået. Generelt kan en si at en balansert næringsforsyning er kanskje av enda større betydning f.eks. når det er andre staver i Liebiegs tønne som er minimumsfaktoren.

Vi ser fram til ytterligere interessante dokumentasjoner i denne forsøksserien som blir videreført i 2019, i tillegg til å se på ettereffekter fra 2018 sesongen.

Grovfôrmarkdagen på Kvithamar har vært en tradisjon i flere år nå, og vi håper det finnes gode alternativer til denne også for neste sesong da NIBIO´s aktivitet på Kvithamar trappes ytterligere ned. Takk til arrangørene for et godt gjennomført arrangement.