juni 11, 2020

Markdag i flotte omgivelser

Den tradisjonelle markdagen for Yara N-Sensor brukere med avansert og premium serviceavtale ble avholdt på Jarlsberg Hovedgård. Egil Samnøy, gårdsbestyrer på Jarlsberg, gikk grundig gjennom vurderinger ved innstilling av N-Sensoren og hvordan de brukte «cut-off funksjonen» aktivt for å legge riktig mengde gjødsel på rett sted.
Markdag N-Sensor
Markdag N-Sensor
N-Sensorbrukerne delte også av sine erfaringer med bruk av Yara N-Sensor og sine erfaringer med bladgjødsling, og valg av gjødseltyper under ulike forhold. Jan-Eivind Kvam-Andersen fortalte om årets N-prognoser og viktigheten av å etablere maks- og nullruter i egne åkre. Bernt Hoel fortalte om gjødslingstrategier i vår-og høstkorn og la vekt på at man er aldri ferdig med gjødslingen i mai, men må vurdere avlingspotensialet underveis i sesong, også i fôrhvetesorter. Tove Sundgren gikk gjennom modulene målstyrt gjødsling og N-gjødsling og hva som er viktig å tenke på ved bruk av disse. Alt i alt en nyttig markdag for både tilhørere og innledere. Takk til Jarlsberg Hovedgård for en flott ramme rundt arrangementet!