april 22, 2021

Ikke undervurder potensialet i havre!

Det er potensial i god havreproduksjon - det viser Norsk Havreforening sine spørreundersøkelser i 2019 og 2020, der henholdsvis 587 og 396 har svart på over 35 spørsmål om såing, gjødsling, plantevern og avling.
Havre
Havre

Vi håper dette kan være til inspirasjon før årets våronn. Selv om veieutstyret for å måle avlingene er varierende i denne undersøkelsen er praktiske erfaringer absolutt et godt og interessant supplement til forsøksresultater. Her kan du lese noen av hovedkonklusjonene.

Sammenstilling av resultater fra spørreundersøkelsene til Norsk havreforening:

• Gjennomsnittavling på 510 kg/daa i 2019 og 2020 (n=720)
• Såtidspunktet kan forklare over 20% av avlingsvariasjonen, og en dag senere såing gir i gjennomsnitt 4 kg/daa lavere avling.
• 17 kg/daa økt avling pr kg tilført nitrogen pr daa mellom 10 og 15 kg N/daa
• 23 kg/daa økt avling ved delt gjødsling (205 delt/422 ikke delt)
• 84 kg/daa lavere avling ved havre etter havre sammenlignet med havre etter en annen forgrøde (176 har dyrka havre etter havre)
• 69 kg/daa økt avling ved bruk av stråforkortingsmidler (286 brukte/313 brukte ikke)
• 53 kg/daa økt avling ved soppsprøyting (50 sprøyta/550 sprøyta ikke)
• 65 kg/daa økt avling ved soppsprøyting når sorten ikke er Vinger (41 sprøyta/542 sprøyta ikke)

Les mer på Norsk Havre sine sider.