juni 13, 2019

Hvorfor gulner åkeren min?

Det kan være mange årsaker til gulning i åkeren. Mye nedbør etter såing, kan føre til oksygenmangel og gulning.
Sinkmangel i bygg
Sinkmangel i bygg

Et aktuelt tiltak kan være å tilleggsgjødsle med enten YaraLiva KALKSALPETER eller YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) så snart det er kjørbart. Kalksalpeter er mest effektivt for å få i gang en åker som sturer.

Gjør alltid en vurdering av avlingspotensial og eventuell utvasking opp mot hva du har gjødslet med tidligere i sesongen. Og husk at eventuelle vekstproblemer også kan skyldes andre utfordringer med næringsforsyningen.

Markdag i Surnadal med Norgesfôr

Markdag i Surnadal med Norgesfôr

Kaliummangel kan oppstå særlig på lettere jordarter, spesielt året etter ompløyd eng. Ofte er dette en forbigående mangel, da røttene ennå ikke har funnet fram til Fullgjødsla. Er det et luftig såbed, eller høy pH kan man oppleve mikronæringmangel av f.eks. mangan og sink. Er det sterk mangel kan det lønne seg å bruke YaraVita MANTRAC PRO og/eller YaraVita ZINTRAC. Husk å gjenta behandlingen ved ny tilvekst siden mangan og sink er lite mobilt i planta. På markdagene vi deltar på ser vi mange ulike mangelsymptomer, som det kan være vanskelig å skille. Husk at du kan laste ned mobilappen CheckIT for å idensifisere mulige næringsmangler. Vi anbefaler også å ta ut en bladprøve om man er usikker på årsaken. Les mer om bladprover her.