mars 19, 2019

Hvordan gjødsler vi høstrapsen i vår?

Noen steder er det nå tid for første gjødsling til høstraps. Mange åkre ser veldig bra ut og forutsetningene for høye avlinger er på plass. Men det er en del variasjon og det gjelder å tilpasse gjødslingen til behovet i din åker.
Høstraps
Høstraps

Hva er situasjonen?

Hva slags avlingsnivå kan du forvente? Hvordan var N-opptaket i løpet av høsten og hvordan ser åkeren ut nå i vår? Glem ikke at plantene også trenger god forsyning av svovel, fosfor, kalium, magnesium og mikronæringsstoffer.

Høstrapsen ble generelt godt etablert og mange åkre hadde en stor biomasseutvikling i fjor høst. God etablering gjør at høyt avlingspotensial er sannsynlig. På andre siden gjør et stort N-opptak på høsten at vi har mindre N-gjødslingsbehov på våren. Lave avlinger i 2018 gjorde at mange åkre hadde mer nitrogen tilgjengelig enn normalt, noe som har bidratt til høstrapsens kraftige bestand. Men variasjonen er stor, det er mange åkre som ikke har tatt opp mer N enn normalt.


Hvordan fordeles gjødslingen?

Ved normalt bestand i vår anbefales å tilføre halve planlagt N-mengde med YaraMila Fullgjødsel så snart det er kjørbart og veksten er i ferd med å starte. Den erfarne rådgiveren Bjørn Inge Rostad i Østfold sier at det i deres område vil være riktig å foreta første gjødsling i rapsen rundt 20. mars, hvis forholdene ligger til rette for det. Denne datoen har vi nå nådd, så i dette området kan gjødslinga skje så snart forholdene er laglige.
I mange tilfeller vil YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15 være et godt valg for første gjødsling. Resten tilføres med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) eller YaraBela SULFAN 24-0-0 (6S) når veksten er godt i gang og man har en viss formening om avlingsutsiktene. Mengde gjødsel avhenger av avlingsforventning og –potensial du vurderer underveis, omkring 20-22 kg N/daa medregnet det som er gitt på høsten må ofte til for å utnytte potensialet.
Til kraftige bestand bør første gjødsling utsettes til veksten er kommet noe i gang, ettersom alt for tette bestand tidlig øker risikoen for legde. Neste gjødsling, med OPTI-NS eller SULFAN, kan skje seinere, når man har mer grunnlag for å bedømme avlingspotensial og jordas N-bidrag.
Raps trenger nitrogen og svovel i forholdet 5:1. Raps som var kraftig i høst har sannsynligvis også tatt opp mer svovel enn normalt, men gjødsling med svovel på våren er nødvendig likevel.