juni 12, 2018

Gjødsling av tørkestresset gras

Slaget er ikke tapt! De siste ukene har vært en langvarig pine for både gras- og kornbønder.

Grønne hjulspor i åkeren er et tydelig tegn på manganmangel der det ikke er kjørt. Antagelig er porøs jordstruktur grunnet tørke bakenforliggende årsak. Fotograf: Bård SvarstadDe siste ukene har vært en langvarig pine for både gras- og kornbønder. I grasområdene er det mange som har valgt å slå graset tidlig, for å sikre graskvaliteten. Dette er en god vurdering, men samtidig fører kombinasjonen av tørke og tidlig slått til at mange melder om halvt avlingsnivå målt mot normal førsteslått. Når vi samtidig vet at mange grasdyrkere hadde lavere avlinger enn normalt i fjor, begynner fôrsituasjonen på mange gårdsbruk å bli kritisk. Det er derfor svært viktig å gjøre de riktige tiltakene framover!

Vær klar over at graset har betydelig evne til å kompensere en skuffende 1. slått gjennom vekstsesongen, spesielt hvis 1. slåtten er tatt tidlig slik den er i år. Dette opplevde vi i Avlingskampen 2016, da seks dyktige grasdyrkere konkurrerte om å ta størst grasavling. Deltageren i Trøndelag hadde kraftig forsommertørke, og valgte å ta en tidlig 1. slått. Han var sikker på at konkurransen var tapt etter halv avling. Trøndersk pågangsmot førte imidlertid til at gårdbrukeren valgte en offensiv gjødselstrategi til 2. og 3. slåtten, henholdsvis 12,5 og 6,5 kg N/daa. Dette var en meget god strategi, siden graset responderte betydelig på denne gjødslingen antagelig grunnet den tidlige 1. slåtten og overgang til gunstige vekstforhold.

Avlingskampen 2016, FEm per dekar
Område Nordland Trøndelag Akershus Agder Rogaland Østfold
1.slått 488 272  425  517 586 386
2.slått 353 452 444 366 307 378
3.slått 211 485 334 303 324 277
4.slått           170
SUM 1053 1209 1203 1185 1217 1211

Det er mange som er i samme situasjon som deltageren fra Trøndelag denne vekstsesongen, og det er fremdeles mulig å oppnå gode grasavlinger i 2018. Første forutsetning er imidlertid at det kommer mer regn. I skrivende stund ser det heldigvis ut som vi får en annen værtype framover.

Hvis det meldes mer regn, er det viktig at dere gjødsler i forkant, siden regnet vil frakte gjødsla nedover mot plantenes rotsone. Gjødsla dere la på i våres er neppe fullstendig brukt opp, og denne gjødsla vil også bidra, så fremt vi får i gang rotaktiviteten. Vi anbefaler derfor at dere gjødsler som planlagt til 2. slåtten (ca. 7-8 kg N/daa), så vil forhåpentligvis gjødsla som ligger igjen etter 1. slåtten bidra til en ekstra god 2. slått (forutsatt mer nedbør). Den videre utviklingen i vekstsesongen blir trolig at 2. slåtten tas tidligere enn normalt. Noe som gir grunnlagfor en ekstra stor 3. slått, og det er aktuelt å gi på ekstra gjødsel utover gjødslingsplanen etter 2.slått. Deltageren i Trøndelag gjødslet sterkt til 2. og 3. slått i 2016, og belønningen var høyest avlingsnivå både i 2. og 3. slåtten sammenlignet med de fem andre deltagerne. Særlig var 485 FEm/daa på tredjeslåtten imponerende. Dette er langt utover hva man tradisjonelt kan forvente for tredjeslått i Trøndelag.

Vi vil anbefale å vente med utkjøring av husdyrgjødsel hvis varmen fortsetter uten mer nedbør. Da er det bedre å gjødsle med YaraMila Fullgjødsel®, og eventuelt spare YaraBela OPTI-NS™/SULFAN® til senere. Husdyrgjødsel spredd i varmt, drivende vær vil miste mesteparten av nitrogenet som ammoniakk til luft. Husdyrgjødsel vil dessuten størkne på overflaten og på bladverk, noe som vil bidra til dårlig ensileringsresultat samt sporer i melka. I tørke er YaraLiva Kalksalpeter™ mer effektiv enn OPTI-NS/SULFAN, men nå er regn helt avgjørende i mange områder. Det er nå så akutt vannmangel, at det ikke lenger i så stor grad dreier seg om gjødselvalg. Sesongen står og faller på at vi nå får en periode med kjøligere værtype samt regelmessig bygeaktivitet. Men inntreffer dette værskiftet, må man gripe muligheten. Da er det fremdeles mulig å oppnå gode grasavlinger i 2018.