september 05, 2018

Fullgjødsel 21-6-6 viser positive resultater

Egil Samnøy, gårdsbestyrer på Jarlsberg Hovedgård er ikke i tvil: Radgjødsling med YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 er gull verdt!

YaraMila FULLGJØDSEL 21-6-6 er en ny gjødseltype som er tilpasset en strategi med delt gjødsling. Den passer også godt til skifter med lavt til middels fosfornivå, eller der man henter ut store avlinger. Ved å gå noe ned på nitrogenmengden om våren bidrar Fullgjødsel 21-6-6 til færre påfyllinger og man får sådd et større areal på kort tid uten at det går på bekostning av mengden radgjødslet fosfor. Redusert gjødselmengde ved såing krever imidlertid at man delgjødsler tidlig nok til å sikre plantene en jevn og tilstrekkelig næringstilførsel. I Yara sitt Fullgjødsel-sortiment finner du gjødseltyper som er tilpasset behovet for dine vekster på dine jorder.

På Jarlsberg Hovedgård som ligger i Tønsberg, er de opptatt av å få til en mest mulig rasjonell såing og ser en stor verdi i at man har en fosforrik gjødseltype som sikrer et godt utgangspunkt for etablering. Fullgjødsel 21-6-6 gir en tilstrekkelig grunngjødsling med fosfor ved såing. Dette er en god forsikring, forklarer Egil Samnøy. Ved delgjødsling bruker de Fullgjødsel 25-2-6, for å få en balansert gjødsling tilpasset behovet på deres jord og avlingsnivåer. Balansert gjødsling er en forutsetning for å oppnå stabilt store avlinger. Vi bruker Fullgjødsel 25-2-6 som en «allround»- gjødsel, forteller Egil Samnøy.

Jorda på Jarlsberg Hovedgård har stort sett en god fosfor- og kaliumstatus, men det er en del variasjon og det har vært fosformangel på enkelte skifter, forteller Egil Samnøy. Ved å sammenligne jordprøvene ser vi at det har vært ganske stabilt gode fosfortall, men at det er en tendens til at fosfortallet har gått litt ned siden forrige runde med jordprøvetaking. Målet vårt er å gjødsle balansert, og vi bruker Fullgjødsel 21-6-6 ved såing selv ved bruk av biorest. Om våren er utviklingen i vårkornet eksplosiv og riktig gjødsling sikrer at plantene får en god start.

Sesongen 2018 har Jarlsberg Hovedgård på lik linje med andre på Østlandet vært rammet av tørken og avlingsnivået på vårkornet i 2018 endte på rundt 300 kg per daa, noe Egil ikke er fornøyd med. Vi gikk på en dobbelt smell, da høsthveten utvintret på grunn av is og isbrann, og deretter ble vårkornet rammet av tørken, forteller han. Nå satser de på å få sådd en god del høstkorn. De har allerede sådd 420 daa med høstraps og skal så 2300 daa med høsthvete om forholdene ligger til rette for det. Mesteparten av høsthveten er Jantarka, men de skal også prøve ut KWS Ozon for å få erfaring med denne sorten.