august 04, 2020

Forsøk for stadig framgang

Nylig tok vi turen til NIBIO Apelsvoll for å se på noen av årets forsøksfelt. Forsøksvirksomheten er viktig for å sikre at våre gjødseltyper og gjødslingsstrategier skal gi bonden best mulig resultater.

Hvert år investerer Yara Norge betydelig i forskning og forsøk for at våre konsept skal være best mulig tilpasset behovet i norsk jordbruk. Målet er høy utnyttelse av avlings- og kvalitetspotensialet og minst mulig tap av næringsstoff til omgivelsene.

De fleste av forsøkene utføres i regi av NIBIO og NLR. I 2020 er vi involvert i prosjekter både innen korn, gras og potet. På Østlandet har det vært gode vekstforhold, og kornforsøkene på Apelsvoll er jevne og fine med høyt avlingspotensial. Høsting av feltene nærmer seg og vi ser fram til nye, spennende og nyttige resultater. Her er noen glimt fra forsøkene.

Gjødslingsstrategier i havre

Det har vært få gjødslingsforsøk i havre i seinere tid. I år har vi i samarbeid med NIBIO og NLR satt i gang ny aktivitet for å finne gode gjødslingsstrategier i høytytende havresorter. Under er et bilde fra feltet som ligger på Apelsvoll, i tillegg er det felt plassert ute hos flere NLR-enheter. All gjødsel tildelt ved såing sammenlignes med delt gjødsling til ulike tidspunkt og med ulike mengder. YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 er brukt ved såing og YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) ved delgjødsling. Det utføres målinger med N-Tester i disse forsøkene for å styrke grunnlagsmaterialet for N-Testeranbefalinger i havre.

N-gjødsling til bygg

I prosjektet Optikorn er det forsøk med ulike gjødslingsstrategier til bygg. Feltet på Apelsvoll viser tydelige forskjeller mellom strategiene. Forsøksrutene på bildet under fikk begge 8 kg N/daa ved såing, 0,5 kg N/daa av dette ble gitt med OPTI-START 12-23-0, mens resten ble gitt som radgjødsling med YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12. Ruta til høyre har i tillegg blitt delgjødslet med 8 kg N/daa i YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) ved buskingsstadiet.

Proteingjødsling til vårhvete

Disse forsøkene er del av prosjektet Mathvete, ledet av Nofima, som har mål om å finne tiltak som sikrer god bakekvalitet og høy norskandel av mathvete. Forsøksrutene under fikk begge 8 kg N/daa i YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11 ved såing. Ruta til venstre fikk i tillegg 4 kg N/daa i YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) ved begynnende strekning, mens ruta til høyre fikk 8 kg N/daa ved dette stadiet pluss 4 kg N/daa i YaraLiva KALKSALPETER ved  begynnende aksskyting.

Høstgjødsling til høstkorn

Det er behov for oppdatert kunnskap om høstgjødsling til høstkorn. Høsten 2019 ble det derfor startet nye forsøk der ulike gjødslingsstrategier om høsten sammenlignes. Det er felt både i høsthvete og rughvete, og de er plassert både på Apelsvoll og ute hos NLR-enheter. På bildet ser vi forskningstekniker Torkel Gaardløs ved NIBIO Apelsvoll foran feltet med høstgjødsling til rughvete.

Dyrkingssystemet på Apelsvoll

Langvarige forsøk har stor verdi, og dyrkingssystemet på Apelsvoll har 30 årsjubileum i år. Yara og før det Norsk Hydro har vært med på finansieringen helt fra starten. En av konklusjonene er at «moderne» konvensjonell planteproduksjon er overlegen når det gjelder å produsere mest mulig mat med minst mulig utslipp av næringsstoffer. Les mer i egen artikkel i vårnummeret av Gjødselaktuelt. Under ser vi ansvarlig forsker Trond Henriksen foran forsøksarealet med Mjøsa i bakgrunnen.