november 06, 2018

Gjødselbransjen endrer størrelse på storsekk fra 600 til 750 kg fra 01.07.2020

Mineralgjødsel pakket på norske fabrikker og gjødselterminaler vil få ny emballasje for storsekk fra sesongen 2020/21. Dagens sekk på 600 kg har vært i markedet siden midten av 1980-tallet og bransjen velger nå å introdusere en ny sekk på 750 kg slik som både Sverige og Danmark har gjort før oss.
Storsekk
Storsekk

Mye har skjedd i norsk landbruk siden dagens sekk ble introdusert. Vi har fått større bruk, kraftigere maskiner/redskap, økt krav til effektivitet og sterkere fokus på miljø. Gjennom de siste årene har vi derfor fått stadig flere henvendelser fra markedet med ønske om større sekker. Den nye sekken vil kreve noe høyere løftehøyde og løftekapasitet, men med dagens maskinpark vil dette fungere greit for de aller fleste. Vi velger uansett å gå tidlig ut med informasjon slik at markedet har god tid på å tilpasse seg.

En større sekk vil gi mindre håndtering for den norske bonden og mer effektiv lagring, lasting og lossing gjennom hele verdikjeden. Dette medfører et lavere utslipp av CO2 per tonn gjødsel og vil også medføre ca. 35 tonn mindre plast i omløp i norsk landbrukssektor per år. Endelig utforming og spesifikasjoner er ikke satt, men den nye sekken vil fortsatt ha dobbelt bunn for å muliggjøre deltømming. Plasten i sekken kan fortsatt resirkuleres og kan leveres til kommunal plastinnsamling og flere andre innsamlingspunkter. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når endelig utforming og spesifikasjoner er på plass.