mars 18, 2019

En god start legger grunnlaget i høstkorn

Våren nærmer seg og høstkornåkrene som titter fram i snøfattige områder ser stort sett veldig friske, frodige og vekstkraftige ut. Men det er fortsatt tidlig og all erfaring tilsier at vinteren kan komme på besøk igjen flere ganger de nærmeste ukene. Riktig timing gjelder også for første gjødsling.
Høstkorn
Høstkorn

Uansett, sånn høstkornarealene ser ut nå, så er forutsetningene for høye avlinger tilstede i de fleste åkre. Et viktig tema blir å ta vare på avlingspotensialet uten å ende opp med for mye legde i veldig frodige bestand.

Finnes det restnitrogen i jorda?

Lave avlinger i 2018 har gjort at det mange steder er restnitrogen i jorda, nitrogen som ikke fjorårets vekst klarte å utnytte. Hvor mye det dreier seg om, som vekstene i 2019 kan benytte seg av, er dessverre veldig vanskelig å anslå. Vi er rimelig sikre på at det i gjennomsnitt er noe mer enn vanlig, og det er også sikkert at det er store variasjoner. Det mange faktorer som er med og bestemmer nivået på dine jorder, blant annet avlingsnivå og gjødsling i 2018, nedbør gjennom høst og vinter, teleforhold, jordtype og rotdybde.

Årets vekst vil gi svar

Den beste måten for å tilpasse gjødslingen på er å få informasjon fra årets vekst. Bestem mengdene ved gjødsling med grunnlag i observasjoner i dine egne felt og tidligere erfaringer. Videre er det nyttig å følge med på N-prognosene (samarbeidsprosjekt mellom NIBIO, NLR og Yara) og andre vurderinger som blir publisert utover i vekstsesongen, samt å bruke rådgivere aktivt. Det handler om tilpasning til rådende vekst- og værforhold.

Anlegg null- og maksruter

En måte å sjekke jordas bidrag på er å etablere såkalte «nullruter», det vil si små forsøksruter uten gjødsling. Før gjødsling legger du ut en presenning (minst 3x3 meter) og fester den i hvert hjørne med teltplugger. Legg ruten på et sted som er representativt for jordet. Eventuelt kan du plassere ut ruter på ulike steder på jordet, for å få kunnskap også om variasjonene. Fjern presenningen så snart gjødslingen er utført. Selv uten måleverktøy gir nullrutene en pekepinn om jordas bidrag, sjekk åkerens farge og høyde, og sammenlign med åkeren rundt og andre nullruter på jordet.
Det kan også være nyttig med maksruter, det er forsøksruter der en gir noe ekstra nitrogen. Rutene kan være 3x3 meter og det kan brukes for eksempel 4 kg N/daa mer enn i åkeren rundt (130 gram YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) eller 230 gram YaraLiva KALKSALPETER til 3x3 meter areal). Husk å markere hvert hjørne slik at du finner den igjen. Fargeforskjellen mellom maksruten og åkeren for øvrig gir en indikasjon på om plantene begynner å mangle nitrogen.

Hvordan håndterer vi ulik tetthet ved vekststart?

Tilstanden etter vinteren avgjør hva som er rett for første gjødsling. Noen åkre kan være veldig tette og frodige, og det kan være flere planter enn optimalt. I slike bestand bør vi holde igjen noe på N-mengde ved første gjødsling og heller gi mer ved et seinere gjødslingstidspunkt. Årsaken er at for mye N tidlig i slike åkre gir skygging nede i bestandet, noe som i neste omgang gir tynnere og svakere strå. Husk også, som nevnt over, at mengden restnitrogen kan være en del høyere enn normalt denne våren. Et passe nivå kan være 8-9 kg N/daa i en YaraMila Fullgjødsel ved første gjødsling til et normalt bestand på våren. I tynnere bestand gradvis øke til 10-11 kg N/daa og til åkre som er mer enn tette og frodige nok senke til 6-7 kg N/daa. Målet er å konstruere en åker som gir best mulig sluttresultat.

Høsthvete og annet høstkorn

De ulike kornartene har i stor grad den samme grunnleggende fysiologi og avlingsoppbygging, dette betyr at prinsippene for høsthvete og annet høstkorn er de samme. Den største forskjellen er utviklingsrytmen, der rug og høstbygg er betydelig raskere og behøver hovedmengden N tidligere enn høsthvete. Dyrker man høsthvete til mat er høyt proteininnhold viktig og det må gjødsles deretter. Om ikke proteininnholdet er viktig bør siste gjødsling utføres tidligere for i størst mulig grad og stimulere avling.
Vi anbefaler YaraMila Fullgjødsel til høstgjødsling og vårgjødsling, og YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) eller YaraLiva KALKSALPETER til delgjødslingene. Husk at korn behøver nitrogen og svovel i forholdet 10:1.

Sikre mikronæring med YaraVita

Bladgjødsling er aktuelt spesielt for å sikre tilførsel av mikronæring. YaraVita GRAMITREL er spesielt tilpasset behovet i korn, og inneholder kobber (Cu) magnesium (Mg), mangan (Mn) og sink (Zn). Stråstyrke, pollenkvalitet og korndanning er avhengig av tilgjengeligheten av kobber, sink er viktig for aktivering av hormoner i planta, og magnesium og mangan påvirker blad og fotosyntesen som igjen danner grunnlaget for avlinga. Yara anbefaler 300 ml Gramitrel per dekar og denne behandlingen kan gjerne deles i to: 200 ml/daa fra sen busking til begynnende strekning og 100 ml fra flaggbladet er så vidt synlig til det er fullt utviklet (Z 39-49). YaraVita produktene har god blandbarhet så det er ofte praktisk å behandle i forbindelse med ugras, sopp eller evt. vekstregulering, men husk å sjekke tilgjengelige blandetabeller før bruk, eventuelt bruk appen Yara TankmixIT.