september 03, 2020

Den norske potetdagen, 30. september 2020

Kampanjen «Tenk deg en verden uten poteter» går videre med hele næringa i aktivitet på forskjellig vis. Vi i Yara Norge vil også minne om denne dagen. Kanskje spesielt dette året med ekstra utfordringer, særlig i potetens hjemland i Peru og de andre søramerikanske landene som nå kjemper hardt mot korona- pandemien.
Potet
Potet

Poteten har historisk vært en viktig vekst for å sikre en bærekraftig matforsyning og bidrar fortsatt sterkt i så måte. Poteten kan dess mere være en viktig del i flere av FNs bærekraftmål.

Poteten har også svært lave utslipp av klimagasser med 0,2 kg CO2-ekvivalenter pr. kg råvare slik vi produserer den i Norge og Norden.  «Danske Landbrug og Fødevarer» ser poteter som en viktig vekst for å nå en klimanøytral matproduksjon innen 2050.

Vi i Yara minner i denne sammenhengen også om at Yara sine gjødslingskonsepter i potet innbefatter produkter med gjødselindustriens laveste CO2 fotavtrykk både i produksjon og effekt på jordet.  I tillegg forskes det for å komme fram til ytterligere avlingsfremmede tiltak, samt med fokus på ulike kvalitetsparametere i potetdyrkinga.

Gledelig er det å se at konsumet av matpoteter har økt i Norge det siste året, spesielt de siste måneder. 

Les mer om potetdagen på potetaliansen sine hjemmesider og deres Facebook gruppe.

Støtt opp om den norske potetdagen!