mai 05, 2021

Delgjødsling i høstkorn

ved: Bernt Hoel

Det er store forskjeller mellom de tidligste og andre områder når det gjelder utviklingsstadium for høstkornet. Første delgjødsling anbefales når plantene er i starten av strekningsfasen. Det har vært kjølig vær, men årets første N-prognose viser at enkelte åkere allerede er ved dette stadiet.

Mye høstkorn ble sådd under gode forhold i fjor høst, men dessverre måtte store arealer vrakes, det meste er sagt om vinterens utfordringer. På den annen side er det også en god del som har klart seg bra, og dermed har høyt avlingspotensial. Videre har høstkorn en veldig god evne til å kompensere gjennom vårbusking og store aks og/eller korn.

Den første delgjødslingen ved begynnende strekning (stadium 30-31) er en nøkkel for å utnytte potensialet. Resultater i høsthvete fra 2020 illustrerer dette på en bra måte. I figuren under er det vist tre ulike N-nivå på første delgjødsling, det er 3, 6 og 9 kg N/daa gitt med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Vårgjødslingen var den samme for alle tre, det var 8 kg N/daa gitt med YaraMila® Fullgjødsel®20-4-11. Og siste delgjødsling var også lik på de tre forsøksleddene, det var 3 kg N/daa gitt med OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Figur 1. Effekt av ulike nivå på første delgjødsling (Stadium 31) med Yara Bela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på avling, proteininnhold og avlingsverdi (minus gjødselkostnad). 6 felt 2020, NIBIO/NLR.

Figur 1. Effekt av ulike nivå på første delgjødsling (Stadium 31) med Yara Bela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på avling, proteininnhold og avlingsverdi (minus gjødselkostnad). 6 felt 2020, NIBIO/NLR.

 

Økningen av første delgjødsling fra 3 til 6 kg N/daa ga en meravling på hele 49 kg korn/daa. Og enda viktigere, den løftet proteininnholdet over matgrensa, noe som hevet kornprisen med 50 øre/kg. I sum innebærer dette at avlingsverdien (minus gjødselkostnad) steg med hele 587 kr/kg (kornpriser 2020/2021). Det var ytterligere respons der første delgjødsling var 9 kg N/daa med OPTI-NS. Meravlingen sammenlignet med 3 kg N/daa ble da 66 kg korn/daa, proteininnholdet ble 12 % og avlingsverdien hele 642 kr/daa høyere enn der delgjødslingen var 3 kg N/daa.

Som nevnt er det de aller tidligste åkrene som er ved begynnende strekning nå. Andre høstkornåkere har utviklet seg langsommere og på disse arealene er det riktig å vente litt med å utføre første delgjødsling.

En N-mengde i sum for de to første gjødslinger på 16-18 kg N/daa er ofte passe til normalt, gode bestand. Og med en tredje gjødsling nærmere aksskyting kan gjødselmengden ytterligere tilpasses avlingspotensialet. Gjødslingen ved aksskyting er også den viktigste for å sikre tilstrekkelig proteininnhold.