september 24, 2018

Bor og mangan til høstraps

Den tidlige treskingen har ført til at mange har fått sådd høstraps i år. Rapsplantene har et begrenset rotsystem på høsten og kan derfor ha utfordringer med å få tak i mikronæringsstoffer som mangan og bor. Størst risiko for mangel er det på sandjord og leirjord med høy pH.
Høstraps bor og mangan
Høstraps bor og mangan

YaraVita BRASSITREL PRO sikrer rapsens forsyning av bor, mangan, magnesium, kalsium og molybden. Disse næringsstoffene er alle viktige for rapsen, og sammensetningen av Brassitrel Pro er spesielt tilpasset rapsens næringsbehov. Ved å bruke Brassitrel Pro om høsten oppnår man en bedre overvintringsevne.

Det optimale tidspunktet for behandling med Brassitrel Pro er når rapsen har 4-6 blader, noe som mange steder vil være tilfelle omtrent på denne tiden. Bruk 200-300 ml/daa. Er det konstatert bormangel eller at man vurderer risikoen til å være stor, kan man ta med 100 ml/daa med YaraVita BORTRAC i blandingen. Brassitrel Pro kan blandes med de fleste plantevernmidler, men husk å sjekke www.tankmix.com eller blandetabellen i plantevernkatalogen før du tankblander. Du kan også laste ned appen TankmixIT, så du alltid raskt kan sjekke blandbarheten. Best effekt oppnås ved å bruke 15-20 l vann per dekar.