juli 04, 2019

Ble kjent med årets summer interns

Hvert år ansetter Yara talentfulle Summer Interns som får erfare hvordan Yara gjennom kunnskap, produkter og løsninger samarbieder med bønder, rådgivere, distributører og industrien, samtidig som vi ivaretar jordens ressurser, mat og miljøet.
Summer interns Yara Norge
Summer interns Yara Norge

Julius Jørgensen  

Julius er masterstudent ved Norges Handelshøyskole i Bergen innenfor Økonomi og administrasjon med spesialisering i Business Analytics. Han er intern i Yara Norge for andre året på rad.  

 -Som intern i Yara Norge kommer man tett på norsk landbruk og man får god forståelse for Yara Norges viktigste interessent, nemlig den norske bonden. Man får kjent på hvordan man kan anvende teorier og konsepter fra skolebenken i praksis. Det er veldig interessant å oppleve hva som kreves når man arbeider i næringslivet, og hvor annerledes jobb kan være fra utdanning. Vi får være med Yara Norges agronomer på en rekke gårdsbesøk og markvandringer 

Jørgen Elisenberg 

Jørgen er masterstudent ved Handelshøyskolen BI, campus Nydalen og studerer MSc i Strategic Marketing Management. Jørgen er summer intern i Yara Norge for andre gang.  

Som summer intern i Yara Norge får man anvendt det man lærer i utdanningen, men erfart hvordan konsepter og teorier må tilpasses til ulike situasjoner. Gjennom tiden som summer intern får man et godt innblikk i hvordan Yara Norge tilfører verdi til bønder over hele landet. Man får testet et bredt spekter av ferdigheter gjennom varierte oppgaver som innebærer både individuelle og team-baserte ferdigheter. Selv om det er tydelige paralleller til hva jeg lærer på skolebenken, er det veldig lærerikt å se hvordan næringslivet både er likt og ulikt det jeg lærer på BI.  

JJ.jpg