mai 22, 2018

Aktuelle tiltak ved tørkestress

YaraLiva KALKSALPETER løser seg raskt opp og nattedogg bidrar til å gjøre nitrogenet tilgjengelig. Tørre forhold gjør det mer aktuelt enn normalt å bruke Kalksalpeter ved delgjødsling. Vi får også en del spørsmål om det er aktuelt med bladgjødsling nå som det er såpass tørt og varmt. Tidligere forsøk viser at bladgjødsling med YaraVita GRAMITREL kan bidra positivt der plantene er utsatt for tørkestress.

Tørkestress

Kalksalpeter mer aktuelt

I varmen går utviklingen av plantene raskt og for de som står for tur til å delgjødsle så er det aktuelt å vurdere Kalksalpeter til delgjødsling. Kalksalpeter løser seg raskere opp enn YaraBela OPTI-NS, og ved tørre forhold er dette et godt alternativ. Det er velkjent at Kalksalpeter kan ha god effekt i åkre som av ulike årsaker sturer. I tillegg til å løse seg raskere opp ved tørre forhold har Kalksalpeter også en liten kalkeffekt.

Mikronæring reduserer stress

Mange steder ser vi tendenser til at kornet trenger tilgang på vann. Vannunderskuddet gjør at man må tilpasse bruken av innsatsmidler. Bladgjødsling med YaraVita Gramitrel kan gi god effekt der plantene er utsatt for tørkestress. På lette jordarter med høy pH hvor det er nå er tørt kan det fort oppstå manganmangel og sinkmangel.
I kontrollerte veksthusforsøk i Tyskland ble hvete utsatt for varierende grad av tørkestress. Hveteplantene som ble behandlet med Gramitrel tålte tørkeperiodene vesentlig bedre. Det var imidlertid viktig med en tidlig behandling.