september 23, 2020

Aktuelle bladgjødslingstiltak i høstraps i høst

En flott høst på Østlandet har gjort at mange har fått etablert frodige høstrapsåkre. For å ta vare på avlingspotensialet kan det være aktuelt å bladgjødsle allerede i høst. YaraVita Brassitrel Pro har et næringsinnhold tilpasset behovet for mikronæring i rapsen.
Raps
Raps

YaraVita BRASSITREL PRO er utviklet spesielt til raps og inneholder blant annet en betydelig mengde bor. Norsk jordsmonn har ofte lavt innhold av bor og raps er meget følsom for bormangel. Bor transporteres passivt via vanntransport i planten, og bormangel ses ofte ved tørre vekstforhold. Det kan også oppstå en risiko for mangel når kulturen er stresset eller ved kraftig vekst, noe som også gjelder for andre mikronæringsstoffer. Ved meget rask vekst er ikke røttene i stand til å ta opp næringsstoffer i takt med veksten og mangel kan oppstå. Det er kun en liten del av jordens borinnhold som er tilgjengelig for plantene, og denne tilgjengeligheten reduseres ved høy pH. Ved sterk bormangel kan det være aktuelt å bruke YaraVita BORTRAC.

Bormangel i raps (på bilde til høyre) vises ved at eldre blad får en rødfiolett farge fra kanten og innover, stengelen blir tykk, sammentrykt og oppsprekt, blomstringa blir svak og frøsettinga dårlig. Frisk plante til venstre.

Anbefalinger

Ser man på tidspunkt for behandling så er det størst utslag for behandling både om høsten og om våren for bor. I tillegg til bor inneholder YaraVita BRASSITREL PRO også andre næringsstoffer som er viktige for raps som magnesium, mangan, molybden og kalsium. Vi anbefaler derfor 200-300 ml/daa med YaraVita BRASSITREL PRO nå i høst. Er det stor fare for bormangel (sandjord, tørre forhold), kan man evt. blande inn 100 ml/daa med YaraVita Bortrac. Behandling bør skje når rapsen har fått tilstrekkelig med bladverk, det vil si på 4.-8. bladstadiet. Husk alltid å sjekke blandbarhet i håndbøkene til forhandlerne eller på www.tankmix.com før du blander med andre preparater.

Bladgjødslingstiltak i høstraps 2.jpg