november 28, 2014

Stor markering av ny gjødselterminal

ved: Yara Norge

Kortest mulig varekjede fra Yaras gjødselfabrikk og ut til sluttbruker er hovedtanken bak Yaras nye gjødselterminal på Herøya. 20. november ble den nye terminalen offisielt åpnet og markert sammen med forhandlere og distributører. 

Yaras fabrikk på Herøya utenfor Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk med en årlig produksjon på over 2 millioner tonn NPK-gjødsel. I tillegg produseres det over 1 million tonn Kalksalpeter. Av dette har totalt ca. 90 000 tonn (3%) gått til norsk marked. I de neste årene vil både totalvolum og andelen til norsk marked økes. 

Ved å bygge ny gjødselterminal for norsk marked på Herøya vil en korte ned på antall håndteringer og kostnader gjennom varekjeden. Samtidig som terminalen ble åpnet på Herøya ble terminalen som Yara har drevet sammen med Felleskjøpet Agri på Sjursøya i Oslo Havn avviklet. Gjødsla som produseres på Herøya får kun ett dropp før den går i storsekk og deretter transport til bonde. Å legge terminalen i direkte tilknytning til Yaras fabrikk på Herøya gir felles fordeler og gevinster for både produksjonen og distribusjonen. En oppnår bedre forutsigbarhet, større fleksibilitet og økt leveringsevne. 

Anlegget har en kapasitet på over 100 000 tonn i året med mulighet for senere utvidelse. Byggingen startet sist høst og består av ny bulkhall med plass til 13 000 tonn, nytt helautomatisk pakkeri for storsekk samt nytt ekspedisjonsbygg. Den eksisterende lagerhallen som ligger inntil nybygget har plass til mer enn 20 000 tonn gjødsel i sekk. Mesteparten av volumet som skal håndteres gjennom terminalen vil bli produsert på fabrikken i Porsgrunn, men det vil også bli skipet inn vare fra Yaras fabrikker i Glomfjord, Finland og Tyskland. Terminalen vil levere alle Yaras gjødseltyper til det norske markedet, også de typene som leveres i småsekk. Den nye terminalen vil i hovedsak levere gjødsel til norsk marked, men vil i tillegg også pakke storsekk for eksport.

Som et ledd i omlegging av terminalstrukturen på Østlandet har Yara også inngått samarbeidsavtale med Felleskjøpet Agri (FKA) der FKAs terminal på Kambo på vegne av Yara pakker, lagrer og ekspederer ut gjødsel også til grossister utenfor Felleskjøpet. Sammen med den nye Yaraterminalen på Herøya får vi en terminalstruktur som gir grunnlag for en effektiv håndtering og rasjonell gjødseldistribusjon gjennom hele kjeden fra produksjon til sluttbruker.