oktober 22, 2014

Yara utvider gjødselkapasiteten i Porsgrunn

ved: Yara International ASA

Styret i Yara International ASA har godkjent en investering på NOK 2.250 millioner i økt produksjonskapasitet for høyverdigjødsel ved fabrikken i Porsgrunn. 

Investeringen vil øke den årlige kapasiteten med 50.000 tonn Fullgjødsel® og 200.000 tonn Kalksalpeter. I tillegg vil investeringen gjøre det mulig å optimalisere produksjonen ved fabrikkene i Glomfjord og Uusikaupunki (Finland), noe som gir ytterligere 150.000 tonn Fullgjødsel i året. 

I Yaras portefølje er Fullgjødsel og Kalksalpeter nøkkelprodukter i utvalget av høyverdigjødsel, som særlig gir gode resultater for avlingsslag med høy verdi. 

«Gjennom denne investeringen bekrefter Yara ambisjonen om å skape verdier gjennom ekspansjon av eksisterende anlegg og løse opp flaskehalser i produksjonskapasiteten. I tillegg styrker den vår posisjon som verdensledende på Fullgjødsel og viser vår målrettede innsats for å levere høyverdiprodukter og agronomisk kunnskap til bonden, slik at landbruksproduktiviteten øker,» sier konstituert konsernsjef Torgeir Kvidal. 

Prosjektet inkluderer nybygging av en salpetersyrefabrikk og innovativ bruk av ny teknologi, noe som ytterligere reduserer utslippene av klimagasser, forbedrer energieffektiviteten og reduserer avfallsmengden. Prosjektet starter umiddelbart, og ferdigstilling er forventet i 2017.

Bilde: Yara Porsgrunns fabrikksjef Per Knudsen, foran en gammel salpetersyrefabrikk som vil bli erstattet gjennom denne investeringen