oktober 13, 2017

Gratulerer med Verdens gjødseldag!

ved: Yara Norge

I dag feirer vi Global fertilizer Day 2017! Gjødsel har forbedret avlinger verden over, både kvantitet og kvalitet. Derfor er gjødsel ekstremt viktig for verdens matproduksjon og bekjempelse av sult og fattigdom.


“Two out of every five people in the world owe their lives to fertilizer” 

Bill Gates 

Økt sitrusproduksjon i Brasil

I Brasil har gjødsel tredoblet sitrusavlingen og forbedret kvaliteten betydelig.

Brasil er verdens største produsent og eksportør av appelsinjuice. Etterspørselen for appelsinjuice øker i takt med verdens befolkning, men produksjonsområder kan ikke ekspanderes på bekostning av skog.

Hvordan kan vi oppnå høyere avlinger uten å bruke mer land?

Det var dette spørsmålet Yaras agronomer, brasilianske forskere og sitrusbønder ville finne svaret på da de begynte å undersøke teknikker og gjødsel for å øke produktivitet og avlinger.

Som resultat klarte Brasilianske bønder å øke sitrusproduksjonen med 300%. Ved å skifte gjødseltype og strategi kunne bøndene øke avlingen uten å benytte mer gjødsel enn før. For hvert femte glass appelsinjuice som drikkes verden over, er tre fra Brasil – takket være korrekt gjødselbruk og kunnskap.

Hjelper kaffebønder i Colombia 

Gjødsel har også bidratt til å øke og forbedre verdens kaffeproduksjon.

Nordmenn er blant verdens største kaffedrikkere, men ikke alle vet hvor bønnene kommer fra. Colombia er blant verdens største produsent og eksportør av kaffe, og mye av kaffen vi drikker i Norge kommer derfra.

I Colombia har Yaras agronomteam hjulpet kaffebønder med å utvikle en gjødselstrategi som tilfører næring tilbake til jorda på en måte som både reduserer miljøpåvirkning og øker avling og kvalitet.

Slik kan Colombia fortsette å produsere bærekraftig og kvalitetssterk kaffe til kaffetørste nordmenn!