september 02, 2014

Vinner av Yaras konkurranse på Agrisjå

ved: Yara Norge

Takk til alle som deltok i vår kunnskapskonkurranse på Agrisjå i august. Blant de korrekte besvarelsene har vi trukket ut en vinner av 5 storsekker YaraMila Fullgjødsel.


Gratulerer! Jan Erik Sørhaug fra Indre Nærøy


Vi ønsker også å gratulere Ragne Kjeldsen Dahlen som vant vår barne- og ungdomskonkurranse. Ragne vil motta en tursekk med jakke og noen overraskelser i posten.


Svarte du riktig? Se fasit nedenfor med korrekte svaralternativ uthevet. 


Spørsmål 1: YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 er velegnet til gjødsling av korn på skifter med høyt avlingspotensiale, samt på skifter med næringsfattig jord. Den er spesielt tilpasset delgjødslingsstrategier i korn. Hva er fordelen med delt gjødsling? 

a): Delt gjødsling gjør gjødslingsplanleggingen enklere 

b): Delt gjødsling gir bedre kornkvalitet, redusert legderisiko og ofte mindre miljøbelastning. 

c): Delt gjødsling fører til mindre arbeid 


Spørsmål 2: Hvilket næringsstoff er det mangel på hvis man ser symptomet som er kalt «tigerstriper»? 

a): Mangan (Mn) 

b): Kalium (K) 

c): Magnesium (Mg) 


Spørsmål 3: Yara tilbyr nå Megalab bladanalyser gjennom Norsk Landbruksrådgiving. Hva er hovedfordelen for norske korn- og potetdyrkere som benytter denne tjenesten? 

a): Få en ferdig gjødslingsplan 

b): Lære mer om skifter på egen gård og finne avlingsbegrensende faktorer 

c): Grunnlag for N-Sensor innstillinger 


Spørsmål 4: YaraMila Fullgjødsel 25-2-6 inneholder 4 % svovel. Hvorfor er det viktig med tilstrekkelig mengde svovel i grasdyrkinga? 

a): Nok svovel gir sikker avling av god kvalitet, samt mer vinterherdig eng 

b): En behøver ikke bruke ensileringsmiddel dersom en har gjødslet riktig med svovel 

c): Svovel fjerner ammoniakkfordampingen i husdyrgjødsla 


Spørsmål 5: N, Mg, Ca, B, Mn og Mo er næringsstoffer som er spesielt viktige i dyrking av oljevekster. Utilstrekkelig tilgang begrenser ofte avling og kvalitet i oljevekster. Hvilket bladgjødslingsprodukt er spesialtilpasset for balansert tilførsel for nettopp disse næringsstoffene? 

a): YaraVita GRAMITREL 

b): YaraVita SOLATREL

c): YaraVita BRASSITREL PRO