september 03, 2014

Yara N-Sensor evalueringsmøte og introkurs

ved: Yara Norge

Vi inviterer til evalueringsmøte for bruk av Yara N-Sensor etter sesongen 2014 og introkurs for potensielt nye brukere.

Vi har hvert år evalueringsmøter sammen med brukere av Yara N-Sensor der vi går gjennom erfaringene fra siste sesong. Så også dette året en gang i november måned. Vi kommer nærmere tilbake med tidspunkt og program. 

Vi vil også invitere potensielt nye brukere av Yara N-Sensor som går med planer om innkjøp av dette verktøyet. 

Er du interessert i å delta på dette fagmøtet ta kontakt med Bjørn Tor Svoldal på e-post: bjorn.tor.svoldal@yara.com