september 07, 2017

Tid for innkjøp av gjødsel

ved: Yara Norge

Selv om det fortsatt er innhøstingstid, kan det allerede nå være lønnsomt med innkjøp av gjødsel til neste sesong. Fullgjødselsortimentet er nå utvidet med en ny type, den heter YaraMila® Fullgjødsel® 21-6-6 og er særlig aktuell for de som benytter delt gjødsling i korn og har lav til middels fosforstatus i jorda.
Tid for innkjøp av gjødsel
Tid for innkjøp av gjødsel

Tidlig innkjøp av gjødsel lønner seg 

Historiske tall viser at det så og si alltid vil lønne seg å bestille Fullgjødsel tidlig i ny gjødselsesong. Det kan være fristende å kikke på hva som ble kjøpt inn i fjor og bestille ut i fra det, men før du gjør det, så er det lurt å gå igjennom følgende:

Planlegg neste års gjødsling nå

En god gjødslingsplan er grunnlaget for en balansert gjødsling. Ved å ta i bruk nye sorter, praktisere god agronomi, og følge opp dreneringsbehov kan man forvente et høyt avlingspotensial. Dette skal tas hensyn til i en gjødslingsplan, i tillegg til jordprøver og forgrødeeffekt. Ved å bruke Fullgjødsel, sikrer man en balansert næringstilførsel av svovel, magnesium, kalsium og bor i tillegg til nitrogen, fosfor og kalium. Vi har sett lave verdier av bor i bladprøver, spesielt i regnfulle år, og siden norsk jordsmonn er naturlig lavt på bor, er Fullgjødselsortimentet nøye tilpasset norske forhold. 

Ny gjødseltype for sesongen 2018

Fullgjødsel 21-6-6 er årets nykommer og vil være aktuell i en delgjødslingsstrategi i korn ved middels til lave P-AL tall. For de som ønsker en rasjonell såing kan man med denne gjødseltypen gå noe ned på nitrogenmengden på våren, men da er det viktig å kompensere dette ved delgjødsling slik at man ikke mister avlingspotensial. Hvis man har kaliumfattig jord er det fortsatt et bedre alternativ å bruke Fullgjødsel 20-4-11 som vårgjødsling, alternativt at man delgjødsler tidlig med OPTI-NK™ 22-0-12. Der fosforstatusen i jorda er bedre er fortsatt Fullgjødsel 20-4-11 og Fullgjødsel 22-3-10 naturlige valg. 

Hvor stort er avlingspotensialet i enga?

I Grovfôr 2020 har man sett at avling er den faktoren som har størst innvirkning på å holde grovfôrkostnadene nede. I 2. og 3. års eng har man som regel et høyere avlingspotensial enn i eldre eng. Det lønner seg med andre ord å investere mer gjødsel i denne enga, enn i en eldre eng hvor det ofte er lavere avlingspotensial. Samtidig øker kaliumbehovet i eldre eng og man bør derfor vurdere å tilføre ekstra kalium gjennom en Fullgjødseltype som dekker plantenes behov. YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) ble lansert i forkant av denne sesongen og allerede i år har mange oppdaget denne gjødseltypen som et alternativ til YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) for å tilføre nok svovel i kombinasjon med husdyrgjødsel.