august 29, 2017

Øker satsingen på distribusjon av Yara N-Sensor

ved: Yara Norge

Felleskjøpet Agri øker satsingen på presisjonsjordbruk og signerer en ny distribusjonsavtale med Yara for Yara N-Sensor for vekstsesongen 2018. 

Yara N-Sensor er en løsning som monteres på taket på traktoren, og måler nitrogennivået i åkeren via klorofyllets grønnfarge og biomassen. Den kalkulerer umiddelbart riktig gjødsling og styrer tildeling av mineralgjødsel mens du kjører gjennom åkeren. 

– Satt i riktig samhandling med annen teknologi og utstyr som vi allerede tilbyr, vil Yara N-Sensor gi produsenter et potensielt stort løft. Ved bruk av teknologi og innsamling av data får de bedre og mer riktig oversikt over driften, for å kunne utvikle og effektivisere ytterligere. Det handler om å jobbe smartere, ikke hardere, sier kategorileder presisjonsjordbruk i Felleskjøpet Agri, Gjermund Tømte. Et stort løft innen presisjonsjordbruk Yara Norge AS er en strategisk viktig partner for Felleskjøpet Agri, og denne avtalen er et skritt på veien for sammen å tilby nye løsninger til norsk landbruk. 

– Presisjonsgjødsling ved hjelp av Yara N-Sensor gir bonden potensiale for redusert forbruk av mineralgjødsel, økte avlinger av mer ensartet karakter, redusert legdepress og mer kostnadseffektiv innhøsting av grøden. I tillegg vil bruk av sensoren redusere faren for avrenning av næringsstoff i naturen, sier markedssjef i Yara Norge, Øystein Jørem. 

– Yara Norge er glad for Felleskjøpet Agri sin tunge satsing innen presisjonslandbruk. Ved å gi dem mulighet til å markedsføre og selge Yara N-Sensor til sine kunder vil fokus på agronomisk riktig bruk av mineralgjødsel i Norge ytterligere styrkes, fortsetter Jørem. 

Salgsstart for Yara N-Sensor i regi av Felleskjøpet Agri SA vil skje på «Bedre Landbruk» på Lillestrøm 10-12 november.