juli 30, 2017

Nyhet - Fullgjødsel tilpasset delt gjødsling i korn!

ved: Yara Norge

YaraMila® FULLGJØDSEL® 21-6-6 er tilpasset en delgjødslingsstrategi i korn, der det er behov for mer fosfor i vårgjødslingen enn det Fullgjødseltypene vi har på markedet i dag kan tilby. Gjødseltypen er også aktuell ved såing av høsthvete og andre høstsådde vekster.  Produktet er ikke klart for levering før senere i høst, og vil derfor ikke være aktuell til høstsådde vekster i år, men vil være klar til sesongen 2018. Gjødseltypen vil være granulert.