desember 09, 2016

POLYSULPHATE™ - ny gjødseltype for potet og grønnsaker

ved: Ingemar Gruvaeus og Jan-Eivind Kvam-Andersen

Polysulphate™ er et nytt produkt fra Yara med lavt klorinnhold tilpasset potet og grønnsaker. Produktet inneholder kalium, magnesium, svovel og kalsium, og gir i tillegg en kostnadseffektiv svovelgjødsling til belgvekster og til økologisk engdyrking.

Polysulphate™ er et grovkornet ”granulat” av mineralet polyhalitt som utvinnes i England. Mineralet består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold. Disse sulfatene er vannløselige og tas derfor lett opp av plantene. Produktet har en kornstørrelsesfordeling mellom 2-4 mm og har spredeevne opp til 36 m med sentrifugalspreder.

Næringsinnhold (vannløselig)

Vektprosent

Kalium (K)

11,6

Magnesium (Mg)

  3,6

Kalsium (Ca)

12,2

Svovel (S)

19,2

Lavt klorinnhold: 3 % Volumvekt: 1,5 kg/l 

Bruksområde til potet, grønnsaker og bær 

Polysulphate™ passer godt til potet, grønnsaker og bær som har et større kaliumbehov enn hva som dekkes med YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro eller Fullgjødsel® 8-5-19 mikro. 

Produktet brukes på samme måte som Patentkali (kalimagnesia), men gjødselmengden er omtrent dobbelt så stor. Ved å bruke Polysulphate™ får også kulturen en betydelig mengde kvalitetsforbedrende kalsium, noe som ikke finnes i Patentkali. Dette er spesielt bra på kaliumfattige skifter, ettersom disse skiftene også ofte har lave kalsium- og magnesiumverdier. 

God tilgang til kalsium minsker risikoen for skallproblemer og indre nekroser (rustflekker) i potet. I tabellene nedenfor vises to eksempler på gjødslingsstrategier til potet. Gjødsling med Polysulphate™ (tabell 1) gir den høyeste kalsiumgjødslingen. Kalsium tilføres da dels gjennom Polysulphate™ og Fullgjødsel® 12-4-18 mikro ved setting, dels gjennom YaraLiva® Nitrabor™ ved hypping. Magnesiumtilførselen blir også noe høyere ved å bruke Polysulphate™ enn ved å bruke Patentkali. 

I tabell 2 nedenfor, brukes Patentkali. Vi ser at kulturen da tilføres noe kalsium fra Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, men hovedsaklig gjennom YaraLiva® Nitrabor™ ved hypping.

Tabell 1. Gjødsling til potet med Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, Nitrabor™ og Polysulphate™. 

Produkt

Gjødsling

kg/daa

Nitrogen kg/daa

Kalium (v.l) kg/daa

Magnesium (v.l) kg/daa

Kalsium (v.l) kg/daa

Klor kg/daa

Fullgjødsel®12-4-18 mikro

93

11,0

16,4

1,1

0,4

0,4

POLYSULPHATE™

54

 

6,2

1,9

6,5

1,6

Nitrabor

20

3,0

 

 

3,6

 

Sum

 

14,0

22,6

3,0

10,5

2,0

 Tabell 2. Gjødsling til potet med Fullgjødsel® 12-4-18 mikro, Nitrabor™ og Patentkali (kalimagnesia)   

Produkt

Gjødsling

kg/daa

Nitrogen kg/daa

Kalium (v.l) kg/daa

Magnesium (v.l) kg/daa

Kalsium (v.l) kg/daa

Klor kg/daa

Fullgjødsel® 12-4-18 mikro

93

11,0

16,4

1,1

0,4

0,4

Patentkali

(kalimagnesia)

25

 

6,2

1,5


0,8

Nitrabor

20

3,0

 

 

3,6

 

Sum

 

14,0

22,6

2,6

4,0

1,2

Polysulphate™ inneholder 3 % klor, mens definisjonen ”klorfattig” kun kan brukes dersom klorinnholdet er < 2%. Klorgjødslingen, om man bruker ca. 6 kg K/daa, er likevel liten og vi anser den som uproblematisk selv til klorømfindtlige vekster som f.eks. potet. Særlig gjelder dette i kombinasjon med YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro eller Fullgjødsel® 8-5-19 mikro som tilfører svært lite klor. 

Bruk til belgvekster og økologisk engdyrking 

Polysulphate™ gir en kostnadseffektiv svovelgjødsling til for eksempel belgvekster og vil være en verdifull næringskilde ved økologisk engdyrking. Siden Polysulphate™ inneholder 19 % svovel, gir en gjødsling på 8-13 kg/daa mellom 1,5 og 2,5 kg vannløselig svovel per dekar, noe som dekker nitrogenfikserende veksters svovelbehov. Dessuten får kulturen ved en slik gjødsling noe kalium, 0,9-1,5 kg/daa. 

Polysulphate™ er registrert i Debios driftsmiddelregister og tillatt brukt i økologisk landbruk.