april 29, 2014

Reduserer risikoen for næringsubalanse i korn

ved: Bjørn Tor Svoldal

Tidlig våronn med såing av vårkornet og en god start for de fleste høstkornåkre gir forventninger om gode avlinger. YaraVita Gramitrel som er spesielt designet for å toppe avlinga med tilførsel av mikronæring.

Fokuset på økt krav til proteininnholdet i mathvete og økende betaling for proteinet i hveten resulterer i en nøye vurdering av nitrogengjødslingsnivået og en vridning av delgjødlingspraksisen med nitrogenet. Det er dessuten viktig å ha full balanse av alle næringsstoffer for å ta ut potensialet i en lang vekstsesong. 

Dette kan også tilsi at det er lønnsomt å bladgjødsle med YaraVita Gramitrel som er spesielt designet for å toppe avlinga med tilførsel av mikronæring. 

YaraVita Gramitrel er sammensatt for å dekke opp de næringsstoffer som vanligvis er begrensende i nettopp korn. 

Produktet inneholder magnesium kobber, mangan og sink samt en liten mengde nitrogen. Tilført ved stråstrekning kan dette dekke viktige behov i kornplanten under den mest intensive veksten. 

Næringsinnhold (g/l): N 64, Mg 150, Cu 50, Mn 150, Zn 80 

YaraVita Gramitrel tas raskt opp i planten, er regnfast og har god langtidseffekt. Det gir en forsikring med en «premiekostnad» på ca 5 kg korn pr da for 300 ml. 

YaraVita Gramitrel kan blandes med mange plantevernmidler. For nærmere informasjon om blandbarhet, se www.tankmix.com. Tankmix finnes også som mobilapplikasjon

Anbefaling i korn: 

100 ml/daa i begynnende stråstrekning (Z30-31) og ved ytterligere mangel/forsikring 200 ml/daa 14 dager etter første behandling. Vannmengde 20 l/daa.