august 17, 2016

Bernt Hoel nyansatt i Yara Norge

ved: Yara Norge

 

Vi kan gladelig presentere Bernt Hoel som nytt medlem i Yara Norge sitt agronomteam fra og med 8. augsust. Bernt har tidligere jobbet i NIBIO og er ekspert på korn. 

Bernt Hoel har arbeidet i NIBIO sin forskningsavdeling på Apelsvoll og mange kjenner han som en aktiv bidragsyter i kornmiljøet. Han har skrevet en doktorgrad om vurdering av metoder for bestemmelse av nitrogenstatus i høsthvete, og har senere arbeidet mye med korngjødsling og hvetekvalitet.