juli 07, 2017

Kontraktdyrkernes Landslag på Herøya

ved: Yara Norge

Onsdag 5. juli besøkte Kontraktdyrkernes Landslag Yaras gjødselfabrikk på Herøya i Porsgrunn.

Kontraktdyrkernes Landslag er en organisasjon med bønder og produsenter som dyrker poteter og grønnsaker til konservesfabrikker i Norge.

Landslaget er en sammenslutning av lokale kontraktdyrkerlag, og fungerer som et fora som samler og koordinerer lokallagenes interesser. I tillegg holder Landslaget nær kontakt med Landbruksdirektoratet vedrørende administreringen av tollregimet for sine produkter.

Kontraktdyrkerlagene gjennomfører årlige forhandlinger om priser og vilkår for de forskjellige kulturene som dyrkes. 

Kundene til Kontraktdyrkernes Landslag er Findus Norge, Norrek, Smaken av Grimstad, Stabburet Rygge, Bama Industri, Maarud og Kims.

«Gjødsel og riktig gjødsling er en viktig del i produksjonen hos oss», forteller Simon Dahl, styreleder i Kontraktdyrkernes Landslag, som var fornøyd med besøket på Herøya.

Besøket ble en hyggelig dag med omvisning på fabrikken av Yaras Produksjonskoordinator, Jan Bøyesen. I tillegg fikk gjestene en presentasjon av Yara av agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen og Yara Porsgrunns Økonomi & Logistikksjef Bjørn Tore Orvik. 

Yara takker for besøket!