april 29, 2014

Sikring av avlingspotensialet i korsblomstra vekster

ved: Bjørn Tor Svoldal

Høstrapsen som ble sådd i tide har fått en god start denne våren. Og i tillegg gir tidlig våronnstart muligheter for vårsådde oljevekster. Med YaraVita Brassitrel Pro sikrer en også avlingspotensiale i disse vekstene. Det gir også en forebygging av ubalanse av næringsstoffer i andre korsblomstra vekster. 

YaraVita Brassitrel Pro er et bredspektret bladgjødslingsmiddel med sammensetning av næringsstoffer som oftest er de avlingsbegrensede i korsblomstra vekster. For å sikre seg at ikke ubalanser i næringstilgangen skal redusere avlingene kan YaraVita Brassitrel være lønnsomt. Spesielt i perioden med den mest intense veksten er det viktig at disse næringsstoffene er tilgjengelige. Spesielt er dette viktig der avlingsforventningene er store. 

YaraVita Brassitrel Pro inneholder magnesium, kalsium, bor, mangan og molybden som er de makro- og mikronæringsstoffene som oftest begrenser avlingen. Bladgjødsling fra begynnende stengelstrekning sikrer ekstraforsyningen av disse næringsstoffene. Forsikringen koster ca 12 kr pr. daa eller tilsvarende en avling på vel 2 kg oljefrø. 

Anbefaling til oljevekster: 

Raps/rybs: 300 til 400 ml/daa på 4 til 9 blad stadiet og igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende blomstring. Gjenta behandlingen med 10 til 14 dagers mellomrom etter behov. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa. 

Anbefaling til kål og andre korsblomstra grønnsaksvekster: 

300 til 400 ml/daa så tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting. Anbefalt vannmengde: 20 l/daa. 

YaraVita Brassitrel Pro kan blandes med plantevernmidler, se nærmere på www.tankmix.com eller mobilapplikasjonen Yara TankmixIT som kan hentes ned på App Store eller tilsvarende. 

Les også om Rolf Navestad som lykkes godt med høstraps.

Se fullstendig bladgjødslingskalender for YaraVita produkter i ulike vekster.