april 28, 2014

Oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd

ved: Bjørn Tor Svoldal

YaraVita Thiotrac er et nytt bladgjødslingsmiddel med nitrogen og svovel. Dette kan raskt rette opp underdekking etter utvasking, denitrifikasjon eller undergjødsling, både etter bruk av husdyrgjødsel eller svovelfattige mineralgjødseltyper. 

Nitrogen og svovel inngår begge i proteinsyntesen og er i tillegg byggesteiner for essensielle aminosyrer i ulike vekster. Sen bladgjødsling i hvete, svovelkrevende, korsblomstrede vekster som kål og raps, er aktuelle kulturer der YaraVita Thiotrac kan være lønnsomt. 

Er bladgjødsling med nitrogen og svovel aktuelt i hvete? 

YaraVita Thiotrac er velegnet til oppretting av nitrogen- og svovelunderskudd ved utvasking og denitrifikasjon etter store nedbørsmengder. Under slike værforhold kan bladgjødsling med YaraVita Thiotrac hjelpe plantene forbi en kortvarig stagnasjonsfase som kan redusere avlingspotensialet betydelig. I tillegg er det med å sikre et tilstrekkelig proteininnhold. Det viktigste brukstidspunktet er sen bladgjødsling etter skyting. 

Det er viktig å understreke at bladgjødsling med nitrogen og svovel ikke kan erstatte en planlagt delgjødsling, fordi mengden av spesielt nitrogen som tilføres gjennom bladgjødsling blir for lav sammenlignet med tilførsel av f.eks. YaraBela OPTI-NS. Imidlertid kan den kombinerte løsningen mellom delgjødsling og bladgjødsling sikre et godt resultat. Praksisen gjør at man optimaliserer N-effektiviteten, sikrer proteinnivåene og samtidig minimerer legdefaren. 

Bladgjødsling med YaraVita er også enkelt og praktisk å gjennomføre ved at det kan tankblandes med de fleste plantevernmidler og sprøytes ut i samme operasjon. 

Les mer om korrekte tankblandinger.

Anbefaling i korn

500 ml/daa i begynnende stråstrekning (Z30-31) og/eller ved begynnende skyting Z49. Vannmengde 20 l/daa. 

Andre svovelkrevende vekster

Etter store nedbørsmengder som forårsaker utvasking og tap av disse næringsstoffene, kan ulike kålvekster og oljevekster også toppes med YaraVita Thiotrac bladgjødsling 

Anbefaling i kålvekster og oljevekster

500ml/daa ved 4-6 bladstadiet. Ved sterke mangler gjentas bladgjødslingen etter 10-14 dager. Vannmengde 20 l/daa. Alternativt tilleggsgjødsling med YaraBela OPTI-NS og/eller med YaraLiva Nitrabor. Til forebyggende balansert næringsforsyning spesielt for korsblomstrede vekster, bør en heller velge YaraVita Brassitrel.