mai 08, 2017

CropSAT viser satellittbilder fra din åker

ved: Yara Norge

CropSAT er et gratis verktøy som viser variasjonen av biomasse i åkeren din, beregnet fra satellittbilder. Fra mai til juni kan man følge utviklingen i åkeren på store deler av Østlandet, Rogaland og Trøndelag.
CropSAT er et gratis verktøy som viser variasjonen av biomasse i åkeren din, beregnet fra satellittbilder. Fra den 18. april til den 30. juni kan man følge utviklingen i åkeren på store deler av Østlandet, Rogaland og Trøndelag.
CropSAT er et gratis verktøy som viser variasjonen av biomasse i åkeren din, beregnet fra satellittbilder. Fra den 18. april til den 30. juni kan man følge utviklingen i åkeren på store deler av Østlandet, Rogaland og Trøndelag.


Målsettingen er at CropSAT.no skal oppdateres med 2-3 nye satellittbilder i uken. Antallet bilder vi får er avhengig av skydekket. Jo fler skyfrie dager, desto flere satellittbilder får vi. Med CropSAT kan du følge utviklingen i din åker og har mulighet til å styre tilleggsgjødslingen. CropSAT er en interaktiv applikasjon slik at du enkelt kan lage behovskart basert på satellittbildenes vegetasjonsindeks. Kartene kan lastes ned og brukes til variert nitrogengjødsling med hjelp av traktorens GPS.

Brukerveiledning 

Zoom inn på åkrene dine direkte, eller gjennom å søke på sted i søkeruten. Bruk så tegneverktøyet for å avgrense skiftet du vil se på. Hvis det finnes bilder på det aktuelle stedet vil du få mulighet til å velge bilder i menyen til venstre. Trykk så «Neste» for å se hvordan vegetasjonen varierer innenfor området du har valgt. Du vil også få opp en tabell som kan brukes til å opprette en tildelingsfil for delgjødsling. Trykk på «Mer info om nitrogengjødsling» for å lese om hvordan det kan gjøres. 

Se på dine skifter her: https://cropsat.no/