mai 20, 2016

Yara kjøper digitalselskap

ved: Yara Norge

Yara International ASA har signert en avtale om å kjøpe eiendelene i MicroAccount, et Bulgarsk selskap som leverer digitale verktøy og løsninger til landbruket.
“Ved å kombinere Yaras omfattende kunnskap om plantenæring med denne brede porteføljen av digitale løsninger og tjenester for landbruket får vi et unikt utgangspunkt for å dekke kunders behov langt utover den geografiske regionen MicroAccount leverer til i dag,” sier konserndirektør i Yara og leder for Crop Nutrition segmentet, Terje Knutsen.
 
I fjor lanserte Yara en oppdatert strategi med fokus på å forstå og levere løsninger tilpasset bondens behov. Digitale verktøy og løsninger, som sensorer og analysetjenester, har blitt stadig viktigere i moderne landbruk og Yara ønsker å styrke sin posisjon innenfor dette området.“Vår målsetting er å være bondens samarbeidspartner for plantenæring og levere komplette plantenæringsløsninger, ikke bare gjødsel. Ved å utvide vår portefølje for digitale løsninger og tjenester kan vi hjelpe bonden med å øke produktiviteten og forbedre avlingen ytterligere, samtidig som vi bidrar til å redusere negativ klimapåvirkning fra landbruket,” sier Knutsen.
 
Yara har i flere år investert i FoU og innovasjon for å overføre kunnskap om agronomi  og gjødslingsmetoder til et digitalt format gjennom utvikling av verktøy og tjenester til presisjonslandbruk. Løsninger vi har levert inkluderer Yara N-Sensor som optimaliserer bruk av nitrogengjødsel, smarttelefonapplikasjoner som kan identifisere næringsinnhold og eventuelle mangler, og kunnskapsbanken Megalab hvor bønder kan få anbefaling for komplette plantenæringsprogram med basis i analyse av blad- og jordprøver. Virksomheten vil bli drevet fra Varna i Bulgaria, og blir en integrert del av Yaras globale markedsorganisasjon for plantenæring.