april 08, 2014

Nytt vårnummer av Gjødselaktuelt

ved: Yara Norge

Grunnloven og matproduksjon. § 110 mer aktuell enn noen gang. Produksjonsevnen er avgjørende for å kunne sørge for nok mat til en voksende befolkning. 

I vårnummeret av Gjødselaktuelt kan du lese mer om Avlingskampen som retter fokus på økte kvalitetsavlinger i grovfôrproduksjonen. Krav om økt proteinandel i mathvete gjør at gjødslingsstrategiene bør tilpasset, noe du kan lese mer om her. I tillegg kan du lære mer om hvordan lykkes med høstraps, kunnskap om bladgjødsling og presisjonslandbruk i potetdyrking.

Les mer i Gjødselaktuelt her.