april 07, 2014

Yara ekspanderer sin teknologiplattform med majoritetseierskap i Green Tech Marine

ved: Yara Norge

Yara International utvider sin teknologiplattform til også å omfatte reduksjon av svolveloksidutslipp (SOx), gjennom å kjøpe seg inn med en majoritetsandel (63%) i Green Tech Marine (GTM), en ledende leverandør av Svoveloksidsskubbere til maritim industri. 

“Vi er glade for å få GTM teamet med oss. Nye regler for utslippsreduksjoner implementeres nå av International Maritime Organization (IMO). Ved å kombinere GTM med vår eksisterende Nitrogenoksid (NOx) portfolio kan vi hjelpe maritim industri med å rense sine utslipp og operere i samsvar med regelverket» sier Yves Bonte, Senior Vice President og leder av Yara’s Industri Divisjon. 

I løpet av den neste 10 år vil skip verden over trenge utstyr for å kunne operere I samsvar med de nyeste reglene for eksosgassrensing. Fra 1 Januar 2015 vil områder med utslippsregulering, såkalte Emission Control Areas (ECAs) bli etablert i Nordsjøen, Baltikum, Nord-Amerika og Karibien. Det Norske Veritas anslår i sin rapport “Future Development in Maritime Shipping” at mer enn 15 000 skip forventes å bli utstyrt med SOx skrubbere innen 2020. Dette representerer et potensielt marked på omkring en milliard Euro. GTM, et datterselskap i Marine Global Group, er en uavhengig leverandør som har utviklet en lite plasskrevende skrubber som kan etterinstalleres I et hvilket som helst skip 

“Synergiene vi får med Yara på teknologiutvikling og marked, og Yaras globale tilstedeværelse, vil gjøre det mulig for oss å ta et steg videre og etablere oss som en ledende leverandør I det globale maritime markedet”, sier Peter Strandberg, Administrerende Direktør I Green Tech Marine. 

Majoritetseierskapet I GTM er Yaras tredje investering rettet mot teknologiområdet reduksjon av skadelige utslipp til luft. Det gir Yara adgang til ledende tekonologi i SOx-segmentet, og posisjonerer Yara som en markedsleder i det hurtigvoksende utslippskontrollsegmentet i maritim sektor. 

“Ved å kombinere vår eksisterende portfolio av NOx reduksjon teknologier med SOx, samt relaterte leveranser av nitrogen baserte kjemikalier og tjenester, kan vi tilby en unik totalløsning til det maritime segmentet. Dette gjør vårt tilbud om lønnsomme løsninger for reduksjon av skadelige utslipp til luft enda bedre” sier Bonte. 

GTMs teknologi gir en single strøm løsning som kombinerer SOx skrubbere med lyddempere, og dermed ikke bare rense SOx men også erstatte motorens lyddemper. Teknologien er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV), den kan enkelt etterinstalleres på seilende skip og den krever liten plass. Teknologien er allerede valgt av flere rederier, inkludert Royal Caribbean Cruise Lines og Norwegian Cruise Lines. 

Svoveloksider forårsaker en rekke helse- og miljøskader, og myndigheter verden over ser nå på dette i sine respektive regelverk. Skip som benytter skrubber kan fortsette å kjøre på tungolje og være i samsvar med regulatoriske krav uten å måtte bytte til langt dyrere bunkers med lavt svovelinnhold. 

Om Yara: 

Yara leverer løsninger for levedyktig landbruk og miljø. Våre gjødnings- og vekstfremmende produkter bidrar til å produsere nok mat til en økende befolkning i verden. Våre industriprodukter og løsninger reduserer utslipp, bedrer luftkvaliteten og støtter sikker og effektiv produksjon. Yara ble grunnlagt i Norge i 1905, og vi er representert over hele verden med salg i mer enn 150 land. Vår høyeste prioritet er sikkerhet. www.yara.com 

Om Green Tech Marine: 

Green Tech Marine utvikler og leverer innovative og effektive løsninger innen miljø- og energibesparende teknologier til maritime og offshore industri. Vi har kontorer I Norge og Sverige Green Tech Marine har mange års erfaring fra maritime industri og førstehåndserfaring fra drift av skip. Green Tech Marines mål er å skape eksosgassrensings- og energibesparende løsninger som ikke bare tjener miljøet, men som og muliggjør signifikante finansielle resultater for våre kunder www.greentechmarine.com 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Bernhard Stormyr, Director of Communications, Yara International ASA Mobile: +47 90 10 76 85, e-mail: bernhard.stormyr@yara.com 

Peter Strandberg, CEO, Green Tech Marine Mobile: +47 901 39 336, e-mail: peter.strandberg@greentechmarine.com 

DnV rapporten som er referet til over, er tilgjengelig på www.norway.org