februar 18, 2016

Stor interesse for Yara N-Sensor

ved: Yara Norge

Hver vekstsesong har et særpreg og 2015 var intet unntak i så måte. Fremfor alt vil 2015 bli husket som en av tidenes kornår. 

Samtidig var sesongen preget av fokus på korrekt gjødsling. Hvordan burde det gjødsles for å sikre mathvetekvalitet, når mange opplevde avlingsnivåer opp mot 1000 kg/daa?

Dessverre undervurderte mange dyrkere kornets behov for nitrogen, noe som medførte at mye hvete ble klassifisert som fôrhvete. Men selv om mathvetekvaliteten gikk tapt, var avlingsnivået en god trøst. Høye avlingsnivåer er dog en viktigere økonomisk parameter enn noe annet. 

Vi erfarte det samme i våre naboland, også her var det rekordhøye avlingsnivåer, men lavt proteininnhold. I tillegg vil høye avlingsnivåer i seg selv gi en fortynningseffekt på hvetens proteininnhold (fotograf Håvard Simonsen).

Yara Norge gjennomførte nylig seminar for N-sensor kunder i det norske markedet. Her møttes gårdbrukere og landbruksforskere, som er opptatt av presisjonsgjødsling med nitrogen, for å utveksle erfaringer etter fjorårets sesong. Slike seminarer gjennomføres årlig, og målsetningen er effektiv utnyttelse av mineralgjødsel slik at vi kan sikre god kornøkonomi gjennom presis nitrogengjødsling.

Se alle presentasjonene her:

Les mer om Yara N-Sensor.