oktober 05, 2015

Sortimentsendringer for sesongen 2015/2016

ved: Yara Norge

YaraMila Fullgjødsel 22-2-12 

I Norge produserer vi YaraMila® Fullgjødsel® ved våre fabrikker i Yara Glomfjord og Yara Porsgrunn på Herøya. Noen norske varetyper produseres i begge fabrikker, mens andre lager vi kun i Glomfjord. Hovedforskjellen mellom produktene ved disse fabrikkene er at Fullgjødsel fra Glomfjord er granulert, mens fabrikken på Herøya lager såkalt prillet NPK-gjødsel (se bildet). Granulert og prillet gjødsel har ulike spredeegenskaper. Fullgjødsel 22-2- 12 har til nå vært produsert i begge fabrikker, men fra denne sesongen har vi valgt å produsere denne kun ved vårt anlegg i Glomfjord. Det betyr at denne varetypen vil være granulert uavhengig av hvor i landet den blir levert. Siden endringen skjedde fra 1. juli i år, kan det forekomme at det er igjen noe prillet vare fra forrige sesong i markedet. Derfor er det viktig at våre grossister påser at de leverer kun én varetype til en kunde, mens bønder som har bestilt 22-2-12 bør sjekke at hele varepartiet har samme kornform. 

Det er tydelig merket på storsekkene om gjødsla er prillet eller granulert. 

MAGNESIUMNÆRING OG KALSIUMNÆRING

Dette er spesialvaretyper med henholdsvis magnesium og kalsium som Yara har hatt i sortimentet de siste årene. Produktene ble produsert ved en av våre fabrikker i Finland. Denne fabrikken ble i vinter besluttet nedlagt, vi har derfor ikke disse produktene tilgjengelige kommende sesong. Yara har ingen produkter som direkte erstatter de som går ut, men i en del tilfeller kan bladgjødslingsproduktene YaraVita MAGTRAC (magnesium) og YaraVita STOPIT (kalsium) dekke behovet. 

OPTI-START™ 12-23-0 

OPTI-START 12-23-0 har vært tilbudt i 30 kg sekker på 600 kg pall. Vi pakker nå denne varetypen ved et annet pakkeri enn tidligere, slik at varetypen for kommende sesong vil forefinnes i 25 kg sekker på 1000 kg pall. Også her kan det forekomme at det er igjen noe lagervare av 30 kg sekker på 600 kg pall i markedet.

YaraBela® OPTI-NS™ tar over for YaraBela® OPTI-KAS™

Det blir stadig mer fokus på næringsstoffet svovel og viktigheten av å tilføre dette sammen med nitrogen der det ved tidligere praksis har vært gjødslet med nitrogengjødsel alene. Dette har gjort at vi nå kun tilbyr YaraBela OPTI-NS som standardvare som er tilgjengelig gjennom hele sesongen. YaraBela OPTI-KAS vil nå bare bli tilbudt på bestilling i deler av markedet. 

YaraLiva® CALCINIT® 

YaraLiva® CALCINIT® har til nå vært levert både som granulert og prillet vare, fra henholdsvis våre fabrikker på Herøya og Glomfjord. Fra denne sesongen vil vi kun levere CALCINIT® som prillet vare fra Glomfjord til alle kunder i Norge, altså uavhengig av hvilken terminal grossistene tar ut vare fra.